• Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 1 - ThS. Phan Minh Phương Thuỳ

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 1 - ThS. Phan Minh Phương Thuỳ

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 1 Nhập môn tâm lý học giáo dục cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học giáo dục; Quan hệ giữa Tâm lý học giáo dục với một số chuyên ngành Tâm lý học khác; Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học giáo dục.

   75 p iemh 25/02/2022 29 0

 • Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 2 - ThS. Phan Minh Phương Thuỳ

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 2 - ThS. Phan Minh Phương Thuỳ

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 2 Tâm lý học tuổi thanh niên học sinh cung cấp cho người học những kiến thức như: Những điều kiện phát triển tâm lý; Hoạt động học tập – hướng nghiệp; Đặc điểm hoạt động nhận thức; Đặc điểm xúc cảm – tình cảm; Đặc điểm nhân cách.

   27 p iemh 25/02/2022 27 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 2: Hệ thống máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 2: Hệ thống máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 2: Hệ thống máy tính cung cấp cho học viên những kiến thức về cấu trúc và chức năng của máy vi tính, liên kết hệ thống, các hoạt động cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   53 p iemh 21/01/2022 35 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 5: Hệ thống nhớ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 5: Hệ thống nhớ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 5: Hệ thống nhớ cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về hệ thống nhớ, các đặc trưng của hệ thống nhớ, phân cấp hệ thống nhớ, bộ nhớ chính, bộ nhớ đệm, bộ nhớ ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   82 p iemh 21/01/2022 33 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 3: Biểu diễn số học trong máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 3: Biểu diễn số học trong máy tính

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 3: Biểu diễn số học trong máy tính cung cấp cho học viên những kiến thức về mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính, các hệ đếm liên quan đến máy tính, biểu diễn số nguyên, biểu diễn số dấu phẩy động, biểu diễn ký tự,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   120 p iemh 21/01/2022 29 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 4: Bộ xử lý trung tâm CPU

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 4: Bộ xử lý trung tâm CPU

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 4: Bộ xử lý trung tâm CPU cung cấp cho học viên những kiến thức về cấu trúc cơ bản của CPU, kiến trúc tập lệnh, hoạt động của CPU, đơn vị số học và logic (ALU),... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   138 p iemh 21/01/2022 30 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 1: Mở đầu cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm và phân loại máy tính, lịch sử phát triển của máy tính, luật Moore, kiến trúc và tổ chức, đánh giá hiệu năng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   58 p iemh 21/01/2022 32 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 6: Hệ thống vào/ra

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 6: Hệ thống vào/ra

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Computer Architecture) - Chương 6: Hệ thống vào/ra cung cấp cho học viên những kiến thức về tổng quan về hệ thống vào/ra, các phương pháp điều khiển vào/ra, nối ghép thiết bị ngoại vi, các cổng vào/ra thông dụng trên PC,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p iemh 21/01/2022 36 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 Tổng quan về tin học và máy tính điện tử, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thông tin và xử lý thông tin; Máy tính điện tử; Các thành phần cơ bản của một hệ máy tính cơ sở.

   63 p iemh 21/01/2022 34 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 Mạng máy tính và internet, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm mạng máy tính, phân loại, quản trị mạng; internet. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p iemh 21/01/2022 39 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 Hệ điều hành, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ điều hành, hệ điều hành Microsoft Windows. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p iemh 21/01/2022 36 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 Phần mềm soạn thảo văn bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về phần mềm soạn thảo văn bản; Nhập và hiệu chỉnh nội dung văn bản; định dạng văn bản; Bố cục văn bản; Làm việc với bảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p iemh 21/01/2022 40 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics