• Ebook Kỹ thuật vi xử lý

  Ebook Kỹ thuật vi xử lý

  Cuốn sách được viết nhằm mục đích cung cấp cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật vi xử lý nói chung và về bộ vi xử lý Z80 của hãng Zilog nói riêng. Đồng thời để phục vụ cho việc giảng dạy thực hành môn học vi xử lý, tác giả cũng đưa ra một số các bài tập ứng dụng trên modul MP-85MKII và modul I/O AB-10MKII của hãng...

   120 p iemh 29/03/2021 8 0

 • Ebook Ngành Phát triển phần mềm

  Ebook Ngành Phát triển phần mềm

  Phát triển phần mềm (PTPM) là một ngành thuộc Công nghệ thông tin, đang phát triển mạnh tại nước ta hiện nay. Phần mềm là phương tiện truyền tải một cách cụ thể cách thức giải quyết vấn đề của người sử dụng cho máy vi tính có thể “hiểu” và “thực hiện” được.

   32 p iemh 29/03/2021 6 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình

  Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình

  "Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình" cung cấp kiến thức định nghĩa hàm; khai báo nguyên mẫu hàm; gọi hàm; phạm vi của biến; hàm đệ quy; xây dựng hàm đệ quy; một số hàm toán học sẵn có trong C...

   16 p iemh 25/02/2021 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 4: Mảng và con trỏ

  Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 4: Mảng và con trỏ

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 4: Mảng và con trỏ" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về mảng một chiều; mảng một chiều; mảng hai chiều; con trỏ và mảng; minh họa về con trỏ.

   28 p iemh 25/02/2021 12 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

  "Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C" tìm hiểu đặc điểm của ngôn ngữ C; trình biên dịch; bộ kí tự và từ khóa; các kiểu dữ liệu chuẩn; khai báo biến; vị trí khai báo biến; biểu thức và toán tử...

   40 p iemh 25/02/2021 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 2: Nhập xuất dữ liệu và các lệnh điều khiển

  Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 2: Nhập xuất dữ liệu và các lệnh điều khiển

  "Bài giảng Tin học đại cương 2 - Chương 2: Nhập xuất dữ liệu và các lệnh điều khiển" được biên soạn với các nội dung nhập/xuất dữ liệu; các lệnh điều khiển; hàm xuất có định dạng Printf; đặc tả định dạng; các kí tự điều khiển và kí tự đặc biệt; hàm xuất kí tự...

   48 p iemh 25/02/2021 14 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 4: Mạng máy tính và Internet

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 4: Mạng máy tính và Internet

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 4 trình bày những nội dung: Mạng máy tính; các thành phần của mạng máy tính switch, wifi; các thành phần của mạng máy tính; phân loại mạng máy tính; internet; một số dịch vụ trên internet; lưu trữ dữ liệu đám mây;…

   7 p iemh 25/02/2021 15 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 6: MS Word và MS PowerPoint

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 6: MS Word và MS PowerPoint

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 6 trình bày những nội dung: MS Word, một số quy tắc chuẩn khi soạn thảo văn bản, định dạng văn bản, chèn đối tượng vào văn bản, thiết lập trang in, nhận xét (review) văn bản, vẽ hình trong word;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p iemh 25/02/2021 17 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 7: MS Excel

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 7: MS Excel

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 7 trình bày những nội dung: Giới thiệu chung về Microsoft Excel, màn hình Excel, các thao tác với bảng tính và sổ tính, các kiểu dữ liệu và cách nhập dữ liệu, định dạng bảng tính, cơ sở dữ liệu trong Excel, tạo biểu đồ trong Excel.

   5 p iemh 25/02/2021 13 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 1: Thông tin và biểu diễn thông tin

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 1: Thông tin và biểu diễn thông tin

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 1 trình bày những nội dung: Các khái niệm cơ bản về thông tin (information), dữ liệu (data), tin học (computer science), công nghệ thông tin (information technology), ứng dụng của công nghệ thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính.

   18 p iemh 25/02/2021 13 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 8: Giải thuật (Algorithms)

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 8: Giải thuật (Algorithms)

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 8 trình bày những nội dung: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính; dữ liệu, giải thuật và chương trình; giải thuật; các cách diễn đạt giải thuật; một số giải thuật cơ bản.

   18 p iemh 25/02/2021 13 0

 • Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 2: Cấu trúc máy tính

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 2: Cấu trúc máy tính

  Bài giảng Tin học cơ sở (Basics of Informatics) - Chương 2 trình bày những nội dung: Khái niệm phần cứng (Hardware); phần mềm (Software): Phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, công cụ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p iemh 25/02/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics