• Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 4 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 4 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Nội dung Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 4 trình bày cụ thể gồm có: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Giới thiệu Microsoft Excel (MS Excel) 2010, thao tác trên bảng tính, định dạng bảng tính.

   36 p iemh 23/08/2020 18 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 1 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 1 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính. Các ứng dụng của CNTT-TT. An toàn lao động, bảo vệ môi trường trong ứng dụng CNTT-TT. An toàn thông tin khi làm việc với máy tính. Pháp luật trong sử dụng CNTT

   33 p iemh 23/08/2020 16 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 5 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 5 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 5 Sử dụng trình chiếu cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Khái niệm thuyết trình và trình chiếu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình, kỹ năng trình chiếu.

   40 p iemh 23/08/2020 18 2

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 3 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 3 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về văn bản, xử lý & soạn thảo văn bản, Sử dụng Microsoft Word 2010, Định dạng văn bản, Đưa các đối tượng khác vào văn bản, Kết xuất và phân phối văn bản, Soạn thông điệp & văn bản hành chính

   73 p iemh 23/08/2020 13 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 2 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 2 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Sau khi học xong Mô đun 2 này người học có thể hiểu về: Tìm hiểu hệ điều hành, Tìm hiểu Windows Desktop, Khởi động chương trình ứng dụng, Tìm hiểu các tập tin và thư mục, Sử dụng Recycle Bin, Tùy biến thiết lập hệ thống, Cài đặt và gỡ bỏ chương trình.

   78 p iemh 23/08/2020 15 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 6 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 6 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Kiến thức cơ bản về internet, bảo mật khi làm việc với internet, sử dụng trình duyệt web, sử dụng website, sử dụng thư điện tử

   34 p iemh 23/08/2020 12 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: Các khái niệm chung - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: Các khái niệm chung - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Phát triển ứng dụng web 1: Các khái niệm chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản và các thành phần của website, nguyên tắc hoạt động cơ bản của website, các bước thiết lập website. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p iemh 27/07/2020 31 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: Tổng quan về xây dựng ứng dụng web - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: Tổng quan về xây dựng ứng dụng web - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Phát triển ứng dụng web 1: Tổng quan về xây dựng ứng dụng web" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bước thiết lập website, thiết kế website, xây dựng website dưới góc nhìn ngộ nghĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p iemh 27/07/2020 25 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: Ngôn ngữ HTML - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: Ngôn ngữ HTML - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Phát triển ứng dụng web 1: Ngôn ngữ HTML" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bước thiết lập website, thiết kế lập trình website, xây dựng website dưới góc nhìn ngộ nghĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p iemh 27/07/2020 19 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: HTML From - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: HTML From - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Phát triển ứng dụng web 1: HTML From" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về HTML, cấu trúc 1 tài liệu HTML, các tag (thẻ) HTML, hướng dẫn thực hành HTML. Cuối bài giảng có phần đề tài cho đồ án sẽ hướng dẫn người đọc một số đề tài khóa luận để người học tham khảo.

   34 p iemh 27/07/2020 25 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: CSS - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: CSS - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Phát triển ứng dụng web 1: CSS" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và mục đích Form, các đối tượng Form Fields, phương thức GET/POST, Tag Marquee. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p iemh 27/07/2020 25 2

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: Giới thiệu môn học - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: Giới thiệu môn học - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển ứng dụng web 1: Giới thiệu môn học cung cấp cho người học mục tiêu của môn học, nội dung chính của môn học, cách đánh giá môn học và các tài liệu tham khảo cần thiết cho môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p iemh 27/07/2020 27 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics