• Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 2

  Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 2 sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn các kiến thức về lập trình với C# - quản lý tuyển sinh, giao diện đăng nhập hệ thống, thống kê số lượng thí sinh theo khối, giao diện dành cho nhân viên, danh sách thí sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   192 p iemh 27/12/2021 20 1

 • Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 1

  Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 1

  Ebook Lập trình với C# xây dựng ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho bạn các kiến thức về lập trình với C# - ứng dụng Windows Form: các bài tập về ứng dụng Windows Form; lập trình với C# - quản lý bán hàng, thiết kế form quản lý bán hàng, quản lý danh mục hóa đơn, quản lý danh mục khách hàng, quản lý danh mục nhân viên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   193 p iemh 27/12/2021 17 1

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 2 Phương pháp giải các bài toán trong tin học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về vấn đề và bài toán; Các bước giải quyết vấn đề - bài toán trên máy tính; Thuật toán và thuật giải; Biểu diễn thuật toán và thuật giải.

   20 p iemh 27/12/2021 16 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 3 Khái niệm cơ bản về C biểu thức và các phép toán nhập xuất dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về C; Biểu thức và các phép toán; Nhập xuất dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p iemh 27/12/2021 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 6 Bộ nhớ động kiểu dữ liệu có cấu trúc, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấp phát và giải phóng bộ nhớ động; Kiểu dữ liệu có cấu trúc; Mảng và con trỏ cấu trúc; Truy xuất thành phần cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p iemh 27/12/2021 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 4 Các câu lệnh trên C, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lệnh if; Lệnh switch; Lệnh for; Lệnh while; Lệnh do … while; Lệnh goto, break, continue, return. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p iemh 27/12/2021 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 5 Con trỏ và địa chỉ mảng hàm và chương trình chuỗi ký tự, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm; Khai báo; Chỉ số của mảng; Lấy địa chỉ các phần tử mảng; Nhập xuất mảng; Mảng và con trỏ; Mảng và hàm; Hàm và cấu trúc chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p iemh 27/12/2021 9 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 1 Biểu diễn thông tin trên máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lý hoạt động của máy tính; Biểu diễn và xử lý thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p iemh 27/12/2021 12 2

 • Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Bài giảng Tin học đại cương: Bài 7 Đệ quy và tập tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đệ quy; Phân loại các hàm đệ qui; Các thao tác trên Tập Tin; Các hàm Nhập Xuất; Các hàm di chuyển Con Trỏ tập tin; Các hàm quản lý Thư Mục. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p iemh 27/12/2021 11 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 1 Tin học căn bản gồm có 3 chương, trình bày cụ thể như sau: Thông tin và biểu diễn thông tin; Hệ thống máy tính; Các hệ thống ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   313 p iemh 27/12/2021 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 Giải quyết bài toán gồm có 2 chương, cung cấp các nội dung chính như: Giải quyết bài toán; Thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p iemh 27/12/2021 10 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 - Trương Diệu Linh

  Bài giảng Tin học đại cương: Phần 3 Lập trình C gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về ngôn ngữ C; Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C; Cấu trúc lập trình trong C; Mảng, con trỏ và xâu ký tự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   365 p iemh 27/12/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics