• Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Phần 2

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Phần 2

  Giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán" này được xuất bản lần đầu năm 2006, do Nhà xuất bản Xây dựng ấn hành. Phần 2 giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức về: Các thuật toán sắp xếp, các thuật toán tìm kiếm, quy hoạch động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   108 p iemh 27/01/2021 4 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán gồm có 9 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Nhập môn cấu trúc dữ liệu, cấu trúc dữ liệu tuyến tính, cấu trúc dữ liệu phi tuyến, nhập môn thuật toán, các dạng thuật toán cơ bản, phân tích thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p iemh 27/01/2021 4 0

 • Ebook Hướng dẫn từng bước tự học và thực hành Visual C++ 2008 (Toàn tập): Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Ebook Hướng dẫn từng bước tự học và thực hành Visual C++ 2008 (Toàn tập): Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày về: Các array và template, nhập và xuất, sử dụng các chức năng cài sẵn, các tiện ích. Nội dung sách nhằm hướng dẫn những người tự học visual C++ 2008 các bước lập trình nhanh chóng từ lúc mới bắt đầu cho đến nâng cao, và bố cục được chia theo từng kỹ thuật thực hiện nhanh nhằm giúp tiết kiệm thời gian,...

   285 p iemh 27/01/2021 3 0

 • Ebook Hướng dẫn từng bước tự học và thực hành Visual C++ 2008 (Toàn tập): Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Ebook Hướng dẫn từng bước tự học và thực hành Visual C++ 2008 (Toàn tập): Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Visual C++ là một ngôn ngữ lập trình mạnh và linh hoạt với hàng trăm ngàn ứng dụng. Tuy nhiên, để biết cách tận dụng tối đa thế mạnh của ngôn ngữ C++ đòi hỏi phải có sự thực hành và trải nghiệm. Cuốn sách này sẽ là cầu nối đưa người học đến với thế giới lập trình đầy bí ẩn nhưng cũng lắm thú vị này, đặc biệt là trong môi trường...

   223 p iemh 27/01/2021 3 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 3: Thuật toán

  Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 3: Thuật toán

  "Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 3: Thuật toán" tìm hiểu tính chất của thuật toán; biểu diễn thuật toán; các cấu trúc thuật toán cơ bản; cấu trúc lựa chọn; cấu trúc lặp.

   19 p iemh 27/01/2021 0 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học

  Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học

  "Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học" cung cấp kiến thức máy tính điện tử; thông tin và xử lý thông tin; biểu diễn thông tin trong máy tính; cấu trúc cơ bản của máy tính; phần mềm máy tính; mạng và internet.

   41 p iemh 27/01/2021 1 0

 • Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích

  Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích

  "Bài giảng Tin học đại cương 1 - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích" thành phần cơ bản của hệ thống máy tính; tổng quan về hệ thống máy tính; các khái niệm và chức năng chính của hệ điều hành; giám sát hiệu năng cho máy tính; cung cấp cơ chế bảo vệ của máy tính.

   32 p iemh 27/01/2021 0 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 1 - Phạm Thanh An

  Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 1 - Phạm Thanh An

  "Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 1: Tổng quan về lập trình cho MTĐT" với các kiến thức khái niệm về chương trình, ngôn ngữ lập trình, giải thuật; giới thiệu về top down design; mô hình phát triển phần mềm; các cách tiếp cận trong lập trình; tổng quan về lập trình hướng đối tượng; viết các chương trình đơn giản...

   25 p iemh 27/01/2021 0 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 2 - Phạm Thanh An

  Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 2 - Phạm Thanh An

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 2: Nền tảng ngôn ngữ C#" để nắm chi tiết các nội dung kiểu dữ liệu cơ bản; biến và hằng; biểu thức; câu lệnh; toán tử; các chỉ dẫn biên dịch; xử lý ngoại tệ.

   32 p iemh 27/01/2021 0 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 3 - Phạm Thanh An

  Bài giảng Cơ sở lập trình: Chương 3 - Phạm Thanh An

  "Bài giảng Cơ sở lập trình - Chương 3: Xây dựng lớp, đối tượng" sau khi học bài này các bạn sinh viên sẽ nắm được định nghĩa lớp; tạo đối tượng; sử dụng các thành viên static; hủy đối tượng; nạp chồng phương thức; đóng gói dữ liệu với thuộc tính; thuộc tính chỉ đọc.

   28 p iemh 27/01/2021 0 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 1 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 1 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu chung về công nghệ học phần mềm" được biên soạn với các nội dung đó là khái niệm về phần mềm; kỹ nghệ phần mềm, xây dựng quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phần mềm; khái quát các trường hợp cụ thể của phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

   58 p iemh 28/12/2020 15 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  Với mục tiêu cung cấp cho các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo hỗ trợ cho học tập, Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 4: Thiết kế và lập trình" nhằm nắm được phương pháp thiết kế hệ thống; kỹ thuật thiết kế chương trình (dựa vào BLD và BPC); kỹ thuật lập trình.

   34 p iemh 28/12/2020 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics