• Giáo trình Thiết kế xây dựng mạng

  Giáo trình Thiết kế xây dựng mạng

  Giáo trình Thiết kế xây dựng mạng gồm có 9 chương với những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng, các chuẩn mạng cục bộ, cơ sở về cầu nối, cơ sở về bộ chuyển mạch, cơ sở về bộ chọn đường, mạng cục bộ ảo (Virtual LAN), danh sách điều khiển truy cập, vấn đề quản trị mạng, thiết kế mạng cục bộ LAN. Mời...

   115 p iemh 29/07/2021 15 1

 • Giáo trình Thiết kế và lập trình Web - NXB Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  Giáo trình Thiết kế và lập trình Web - NXB Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  "Giáo trình Thiết kế và lập trình Web" trang bị cho các bạn sinh viên kiến thức các khái niệm cơ bản; Lập trình web với ngôn ngữ siêu văn bản HTML; Giới thiệu ngôn ngữ kịch bản vbscript và javascript; Lập trình web động với ngôn ngữ lập trình ASP; Giới thiệu APS và các kết nối cơ sở dữ liệu.

   123 p iemh 29/07/2021 19 2

 • Giáo trình An toàn bảo mật thông tin

  Giáo trình An toàn bảo mật thông tin

  Giáo trình An toàn bảo mật thông tin trang bị cho người học những kiến thức về: Nguy cơ đối với dữ liệu, các phương pháp đảm bảo an toàn dữ liệu; mật mã, mã hóa, và bảo mật dữ liệu (khái niệm, yêu cầu, chỉ dẫn, dịch vụ, kỹ thuật, thuật toán,...); quy trình khóa và chứng thực (khóa cơ sở dữ liệu / thư mục,chữ ký số, định danh,...); chức...

   93 p iemh 29/07/2021 25 2

 • Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 2 có các nội dung chính sau: Lập trình hướng đối tượng, namespace, ngoại lệ, làm việc với file, các lớp thư viện. Cuốn giáo trình còn cung cấp một số bài tập thực hành và một số thuật ngữ Anh-Việt tương ứng được sử dụng trong giáo trình này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p iemh 29/06/2021 34 0

 • Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình C++ lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình được chia ra làm 17 chương và mỗi chương được chia làm các mục khác nhau. Các chương được sắp xếp theo trình tự từ lập trình hướng thủ tục trên C++ đến lập trình hướng đối tượng và các lớp thư viện cơ bản. Nhiều mục bao gồm các ví dụ để mô tả cách sử dụng. Giáo trình được chia thành 2 phần ebook, phần 1 sẽ gồm 12 chương...

   119 p iemh 29/06/2021 17 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hệ điều hành, lịch sử phát triển hệ điều hành, các khái niệm trong hệ điều hành, định nghĩa về phân loại Hệ điều hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p iemh 29/06/2021 23 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình, luồng, điều phối CPU, tài nguyên găng và điều độ tiến trình, bế tắc và xử lý bế tắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   419 p iemh 29/06/2021 12 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý bộ nhớ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, các chiến lược quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   226 p iemh 29/06/2021 17 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý hệ thống file

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý hệ thống file

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý hệ thống file" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống file, cài đặt hệ thống file, tổ chức thông tin trên đĩa từ, hệ thống FAT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   240 p iemh 29/06/2021 13 0

 • Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 5: Quản lý vào ra

  Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 5: Quản lý vào ra

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Quản lý vào ra" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc quản lý chung, dịch vụ vào ra của hệ thống, hệ thống vào ra đĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p iemh 29/06/2021 17 0

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Trung Hiệp

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Trung Hiệp

  Chương 2 - Các Tactic gồm 8 phần trình bày các nội dung: Định nghĩa thuật ngữ, các tactics giải quyết tính sẳn sàng để dùng, các tactics giải quyết tính dễ sử dụng (Usability), các tactic về tính thay đổi được (Modifiability), các tactic giải quyết hiệu suất, các tactic giải quyết an ninh, các tactic giải quyết tính có thể kiểm thử được. Mời các bạn...

   32 p iemh 29/06/2021 14 0

 • Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Trung Hiệp

  Bài giảng Kiến trúc phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Trung Hiệp

  Bài giảng trình bày các nội dung: Vài ý ban đầu, định nghĩa SA, một số thuật ngữ về SA, kiến trúc và các thuộc tính chất lượng, các thuộc tính chất lượng, tính sẵn sàng để dùng được, tính dễ sử dụng, tính có thể hiệu chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p iemh 29/06/2021 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics