• Bài giảng Các kĩ thuật lập trình: Phần 1

  Bài giảng Các kĩ thuật lập trình: Phần 1

  Bài giảng Các kĩ thuật lập trình được hình thành trên cơ sở các kinh nghiệm đã được đúc rút từ bài giảng của môn học Kỹ thuật lập trình cho sinh viên các ngành nói trên trong những năm học vừa qua với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới môn học này. Phần 1 trình bày các nội dung chính...

   78 p iemh 22/08/2022 40 0

 • Bài giảng Các kĩ thuật lập trình: Phần 2

  Bài giảng Các kĩ thuật lập trình: Phần 2

  Bài giảng Các kĩ thuật lập trình: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Ngăn xếp, hàng đợi và danh sách móc nối; Cây; Đồ thị và cuối cùng là Sắp xếp và tìm kiếm. Phần phụ lục là bài tập tổng hợp lại những kiến thức cơ bản nhất đã được đề cập trong bài giảng và được thể hiện bằng một chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   131 p iemh 22/08/2022 27 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng; những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng; giới thiệu về Java; kế thừa về đa hình trên Java; biểu diễn và cài đặt các cấu trúc dữ liệu trên Java;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p iemh 22/08/2022 22 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về lập trình giao diện trên Java; giao diện với các đối tượng cơ bản; giao diện với các đối tượng multimedia; các kỹ thuật tạo tables; truyền tham số cho Applet; lập trình Generic; thư viện các Collection trong Java và áp dụng;... Mời các bạn cùng tham...

   113 p iemh 22/08/2022 22 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 1

  Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 1

  Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 1 có nội dung trình bày giới thiệu về tiến hóa của web hiện nay, dịch vụ web; các chuẩn cơ bản của dịch vụ web, giao thức truy nhập đối tượng đơn giản SOAP; công nghệ cho phát triển dịch vụ web; các nguyên lý tính toán hướng dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p iemh 22/08/2022 21 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 2

  Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Phát triển phần mềm hướng dịch vụ: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các mô hình kiến trúc; kiến trúc hướng dịch vụ; Ontology và OWL; công cụ Protégé cho xây dựng OWL; dịch vụ web ngữ nghĩa và OWL-S; khám phá dịch vụ web ngữ nghĩa; lựa chọn dịch vụ web ngữ nghĩa; thiết kế cơ chế khám phá dịch vụ web ngữ...

   65 p iemh 22/08/2022 23 0

 • Bài giảng Access - Nguyễn Hồng Phương

  Bài giảng Access - Nguyễn Hồng Phương

  Bài giảng Access cung cấp cho người học những kiến thức như: Tạo bảng dữ liệu đơn giản; Bảng và biểu mẫu; Bộ hỏi, báo biểu, trang truy cập dữ liệu và bảng công tắc; Lập trình trên Access; Sử dụng đối tượng trong Access;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p iemh 22/08/2022 23 0

 • Ebook Nhập môn Tin học: Phần 2

  Ebook Nhập môn Tin học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhập môn Tin học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm - quy trình và các thao tác cơ bản trong soạn thảo văn bản; Soạn thảo văn bản với Word; Bảng tính Excel; Trình diễn Power point; Hoàn thiện và thiết lập trình diễn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   154 p iemh 28/05/2022 51 0

 • Ebook Nhập môn Tin học: Phần 1

  Ebook Nhập môn Tin học: Phần 1

  Ebook "Nhập môn Tin học" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về máy tính; Phần mềm máy tính; Hệ điều hành Windows; Internet và các dịch vụ; Các trình duyệt máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p iemh 28/05/2022 75 0

 • Bài giảng Lập trình Java - Chương 1: Tổng quan về Java

  Bài giảng Lập trình Java - Chương 1: Tổng quan về Java

  Bài giảng Lập trình Java - Chương 1: Tổng quan về Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu Java; Các đặc trưng của Java; Các kiểu chương trình Java; Máy ảo Java (JVM-Java Virtual Machine); Bộ công cụ phát triển JDK; Java Core API; Các đặc trưng mới của Java 2; Cài đặt java.

   20 p iemh 28/05/2022 62 0

 • Bài giảng Lập trình Java - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java

  Bài giảng Lập trình Java - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java

  Bài giảng Lập trình Java - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc một chương trình Java; Dịch và thực thi chương trình Java; Hằng, biến, kiểu dữ liệu; Toán tử và biểu thức; Mảng; Chuỗi; Nhập xuất dữ liệu; Cấu trúc điều khiển.

   41 p iemh 28/05/2022 46 0

 • Bài giảng Lập trình Java - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng trong Java

  Bài giảng Lập trình Java - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng trong Java

  Bài giảng Lập trình Java - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng trong Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm; Thiết kế lớp (class); Thuộc tính; Phương thức; Phương thức khởi tạo; Thành viên static; Sự đóng gói; Từ khóa this; Kế thừa; Đa hình; Lớp trừu tượng; Packages & Interfaces.

   34 p iemh 28/05/2022 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics