• Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 2

  Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Họ vi điều khiển 8051" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động ngắt; Lập trình hợp ngữ; Cấu trúc chương trình; Ưu và khuyêt điểm của lập trình có cấu trúc; Thiết kế và giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   152 p iemh 23/05/2023 8 0

 • Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 1

  Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 1

  Tài liệu "Họ vi điều khiển 8051" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bộ nhớ bán dẫn; Dữ liệu điều khiển; Các thiết bị xuất nhập; Từ bộ vi xử lý đến bộ vi điều khiển; Cấu trúc của port xuất nhập; Các thanh ghi chức năng đặc biệt; Hoạt động của port nối tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   101 p iemh 23/05/2023 6 0

 • Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 2

  Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 2

  Nội cung cuốn "Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001" gồm có: Khái quát về bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000; Tóm tắt nội dung tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 và hướng dẫn cách thức đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn; Tóm tắt quá trình triển khai ISO/IEC 27001:2013 tại doanh nghiệp; Hướng dẫn cách thực hiện dự án ISMS tại tổ chức, doanh nghiệp, những...

   75 p iemh 23/05/2023 6 0

 • Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 1

  Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 1

  Cuốn sách nhỏ này nhằm mục đích cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000về lĩnh vực an toàn thông tin và hướng dẫn các bước hoạch định, xây dựng, vận hành một hệ thống quản lý an toàn thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 27001 để bảo vệ các tài sản thông tin phục vụ cho các...

   109 p iemh 23/05/2023 6 0

 • Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 2 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 2 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng "Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 2" bao gồm các nội dung chính về phân tích phương sai bao gồm: Phân tích phương sai một yếu tố; Phân tích phương sai hai yếu tố. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   20 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 1 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 1 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng "Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 1" bao gồm các nội dung chính về: Thống kê và nhu cầu sử dụng trong XLSL; Các dạng biến số thường gặp; Ứng dụng các chuẩn thống kê. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   15 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 3 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 3 - Vũ Hồng Sơn

  Bài giảng "Tin học trong quản lý chất lượng: Phần 3" bao gồm các nội dung chính về mô hình hồi quy bao gồm: Phân tích hồi quy, đường hồi quy, biến phụ thuộc và biến độc lập, hồi quy đa biến. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng!

   36 p iemh 23/05/2023 2 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 2 - Mã hóa và mã thống kê tối ưu" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm mã hóa, các thông số của mã hóa; Mã thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   10 p iemh 24/04/2023 4 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 5 - Mã tích chập. Thuật toán giải mã Viterbi" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản; Biểu diễn sơ đồ trạng thái và sơ đồ lưới của mã tích chập; Thuật toán giải mã Viterbi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   26 p iemh 24/04/2023 5 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 1 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 1 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 1 - Giới thiệu chung" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ thống thông tin; Định lý Shannon;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   17 p iemh 24/04/2023 4 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 3 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 3 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 3 - Mã hóa kênh. Mã khối tuyến tính" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản; Các khái niệm cơ bản của mã hóa sửa lỗi; Mã khối tuyến tính; Giải mã sửa lỗi; Mã Hamming. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   36 p iemh 24/04/2023 5 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 4 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 4 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 4 - Mã vòng CRC" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản; Mã hóa và giải mã không hệ thống; Mã hóa và giải mã dạng hệ thống; Thực hiện phần cứng mã hóa giải mã vòng CRC. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   21 p iemh 24/04/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics