• Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1

  Cố vấn học tập có vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo tín chỉ và ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập, rèn luyện của sinh viên. Mỗi cố vấn học tập như là một “mắt xích” trong vòng tròn mối liên hệ giữa sinh viên - chương trình đào tạo - nhà trường. Phần lớn các trường đại học và một số trường cao đẳng hiện nay đã có...

   142 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1

  Ebook Cố vấn học tập trong các trường đại học: Phần 1

  Nội dung cuốn sách là kết quả của các đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng vài khía cạnh trong hoạt động của cố vấn học tập trong các trường đại học, như: Vấn đề tên gọi, tiêu chí lựa chọn và công việc của cố vấn học tập; thời gian và quyền lợi dành cho Cố vấn học tập.... Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   227 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Ebook Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học: Phần 1

  Ebook Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học" trình bày các nội dung: Một số vấn đề lí luận cơ bản về dạy và học tích cực; một số kĩ thuật, phương pháp dạy học tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Ebook Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học: Phần 2

  Ebook Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Dạy và học tích cực: Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đánh giá trong dạy và học tích cực, các kỹ thuật và phương pháp dạy học tích cực, đánh giá trong dạy học tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Giáo dục học đại cương trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Giáo dục là hiện tượng xã hội đặc biệt, giáo dục học là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Giáo dục học đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân, nguyên lý giáo dục và con đường giáo dục, người giáo viên Xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non

  Bài giảng Quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Các khái niệm cơ bản, chương trình giáo dục mầm non, lý luận về phát triển chương trình giáo dục mầm non, quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non, các yếu tố tác động tới quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non, những biện pháp quản lý phát triển chương trình giáo...

   65 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Tự chủ đại học và đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu đổi mới căn bản Giáo dục - Đào tạo

  Bài giảng Tự chủ đại học và đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu đổi mới căn bản Giáo dục - Đào tạo

  Nội dung của bài giảng trình bày xu hướng tự chủ đại học đang phổ biến; bản chất của tự chủ đại học; những khuyết yếu của hệ thống giáo dục đại học Vệt Nam... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   7 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Hội nghị đối thoại giáo dục toàn cầu: Quan hệ Nhà trường và doanh nghiệp trọng tâm của đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học

  Bài giảng Hội nghị đối thoại giáo dục toàn cầu: Quan hệ Nhà trường và doanh nghiệp trọng tâm của đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học

  Nội dung của bài giảng Hội nghị đối thoại giáo dục toàn cầu: Quan hệ Nhà trường và doanh nghiệp trọng tâm của đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học trình bày vai trò lãnh đạo và mối quan hệ đối tác nhà trường – doanh nghiệp trong việc giải quyết những thách thức và phát triển toàn cầu; các sáng kiến của nhà trường hài hòa mong đợi...

   28 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Phát triển học liệu số trong dạy học trực tuyến tại khoa Sư phạm – Từ vấn đề thực tiễn đến khung lý luận

  Bài giảng Phát triển học liệu số trong dạy học trực tuyến tại khoa Sư phạm – Từ vấn đề thực tiễn đến khung lý luận

  Bài giảng Phát triển học liệu số trong dạy học trực tuyến tại khoa Sư phạm – Từ vấn đề thực tiễn đến khung lý luận trình bày thực tiễn phát triển học liệu số tại khoa Sư phạm; vấn đề thực tiễn và khung lí thuyết; một số vấn đề nghiên cứu.

   19 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp - Th.S Nguyễn Minh Trung

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp - Th.S Nguyễn Minh Trung

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý luận chung về nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp; Các giai đoạn nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp; Đánh giá công trình nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Tự chủ của giảng viên: Cơ sở và ứng dụng trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam

  Tự chủ của giảng viên: Cơ sở và ứng dụng trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam

  Bài viết Tự chủ của giảng viên: Cơ sở và ứng dụng trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam tập trung trình bày một số khái niệm về tự chủ của giảng viên trong các tổ chức giáo dục Đại học trước những quyết định liên quan trực tiếp đến công tác giảng dạy và giải trình trách nhiệm cho chương trình đào tạo.

   11 p iemh 24/09/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics