• Tài liệu Giáo viên dạy nghề và phương pháp dạy thực hành theo năng lực thực hiện

  Tài liệu Giáo viên dạy nghề và phương pháp dạy thực hành theo năng lực thực hiện

  Giáo viên dạy nghề và phương pháp dạy thực hành theo năng lực thực hiện gồm các nội dung chính được trình như sau: Phương pháp luận về dạy thực hành theo năng lực thực hiện, thiết kế quy trình dạy thực hành theo năng lực thực hiện, giáo viên dạy nghề và phương pháp dạy thực hành theo năng lực thực hiện, xây dựng chương trình theo cấu trúc...

   203 p iemh 29/06/2021 35 2

 • Tài liệu tập huấn Công nghệ thiết kế bài giảng E-learning

  Tài liệu tập huấn Công nghệ thiết kế bài giảng E-learning

  "Tài liệu tập huấn Công nghệ thiết kế bài giảng E-learning" thông tin đến các bạn về thiết kế bài giảng và bài giảng E-learning; thiết kế bài giảng điện tử với powerpoint; thiết kế bài giảng điện tử với Violet 1.9; các vấn đề về bài giảng E-learning; sử dụng Adobe presenter để thiết kế bài giảng E-learning...

   136 p iemh 29/06/2021 33 2

 • Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1 – Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1 – Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1 – Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày khái quát về cơ quan nhà nước; các cơ quan nhà nước; hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   42 p iemh 29/06/2021 33 1

 • Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1 – Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam

  Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 1 – Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam

  Tài liệu trình bày tổng quan kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục phổ thông; đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam. Mời quý giáo viên cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn các nội dung.

   54 p iemh 29/06/2021 33 0

 • Giáo trình Thực tập sư phạm

  Giáo trình Thực tập sư phạm

  Giáo trình Thực tập sư phạm này được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo hệ Đại học Sư phạm Kỹ thuật mà nội dung của nó là những đơn vị tri thức cơ bản, hiện đại và có hệ thống về thực tập sư phạm. Những vấn đề cốt lõi của tri thức về TTSP được trình bày trong hai phần gồm ba chương được trình bày như sau: Những...

   179 p iemh 26/05/2021 21 0

 • Giáo trình Giáo dục học nghề nghiệp

  Giáo trình Giáo dục học nghề nghiệp

  Môn giáo dục học nghề nghiệp được đưa vào dạy học trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên những đơn vị tri thức cơ bản, hiện đại, khái quát có hệ thống về giáo dục học nghề nghiệp, thông qua đó hình thành và phát triển hệ thống những kỹ năng sư phạm cũng như những thái độ sư phạm cần thiết ở...

   168 p iemh 26/05/2021 23 0

 • Giáo trình Đo lường đánh giá trong dạy học

  Giáo trình Đo lường đánh giá trong dạy học

  Nội dung của giáo trình Đo lường và đánh giá trong dạy học gồm 4 chương được trình bày cụ thể như: Một số vấn đề chung về xây dựng mục tiêu dạy học và đánh giá, đo lường kết quả dạy học, Phương pháp đánh giá kết quả học tập, Xây dựng công cụ đo lường và đánh giá kết quả học tập bằng trắc nghiệm. Mời các bạn đọc cùng tham...

   100 p iemh 26/05/2021 24 1

 • Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục học đại cương

  Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục học đại cương

  Giáo trình Giáo dục học đại cương gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giáo dục học là một khoa học, vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, mục đích và nguyên lý giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, một số vấn đề cơ bản của người giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   80 p iemh 26/05/2021 38 2

 • Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến nâng cao năng lực học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên hệ từ xa E-Learning

  Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến nâng cao năng lực học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên hệ từ xa E-Learning

  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có những tác động mạnh mẽ đến giáo dục đại học, đặc biệt là đối với loại hình đào tạo từ xa trực tuyến E-Learning. Các môn học lý luận chính trị - những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học - cũng đang chịu những tác động nhất định của cách mạng công nghiệp 4.0.

   8 p iemh 26/04/2021 37 1

 • Hệ thống nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo đại học trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

  Hệ thống nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo đại học trực tuyến trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

  Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo đại học trực tuyến cần phải có những thay đổi để đáp ứng được yêu cầu mới. Bài viết này chỉ ra sự cần thiết của việc phát triển nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo đại học trực tuyến và đưa ra đề xuất tích hợp hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học vào hệ thống đào tạo...

   10 p iemh 26/04/2021 23 1

 • Mô hình đào tạo trực tuyến - thuận lợi và khó khăn

  Mô hình đào tạo trực tuyến - thuận lợi và khó khăn

  Sự ra đời của đào tạo trực tuyến trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo nên một bước ngoặt mới cho nền giáo dục Việt Nam. Việc học tập giờ đây sẽ chuyển từ thụ động sang chủ động. Học sinh sẽ không bị gò bó thời gian đến trường mà có thể học trực tuyến tại nhà qua Internet. Kiến thức đào tạo sẽ được chuyển hóa qua 3...

   8 p iemh 26/04/2021 24 1

 • Vai trò của công nghệ multimedia trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

  Vai trò của công nghệ multimedia trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày đôi nét về công nghệ Multimedia trong giáo dục và sự phát triển của công nghệ Multimedia trong giáo dục, đồng thời phân tích một số vai trò cơ bản của công nghệ Multimedia trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

   5 p iemh 26/04/2021 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics