• Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 97 tháng 1/2019

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 97 tháng 1/2019

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 97 tháng 1/2019 thông tin đến quý độc giả các bạn một số bài viết: cấu trúc quốc gia của giáo dục đại học tư nhân toàn cầu; quốc tế hóa giáo dục đại học ở Indonesia; tư duy phê phán và hệ tư tưởng trong giáo dục đại học Trung Quốc; sinh viên quốc tế tại Trung Quốc: Số liệu thực tế, lộ trình và...

   37 p iemh 29/03/2021 9 0

 • Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 2

  Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 2

  Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 2 với các nội dung nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tài chính cho giáo dục nghề nghiệp, hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục...

   54 p iemh 25/02/2021 37 0

 • Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 1

  Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 1

  Ebook Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2017: Phần 1 trình bày tổng quan một số chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; thị trường lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tình hình tuyển sinh và tốt nghiệp của Việt Nam trong năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p iemh 25/02/2021 24 0

 • Nâng cao chất lượng dạy học địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam ở đại học sư phạm

  Nâng cao chất lượng dạy học địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam ở đại học sư phạm

  Bài viết bàn về việc nâng cao chất lượng dạy học địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam xuất phát từ các điểm sau đây: cần ý thức về một Việt Nam trong hoàn cảnh toàn cầu hóa và khu vực hóa; phải chủ động cập nhật thông tin về kinh tế - xã hội Việt Nam, đặc biệt là thu thập và phân tích thông tin trên các trang web chính thức của các cơ quan nhà...

   8 p iemh 25/02/2021 16 1

 • Trao đổi về khái niệm, mục đích và yêu cầu của đánh giá học tập

  Trao đổi về khái niệm, mục đích và yêu cầu của đánh giá học tập

  Bài viết này trao đổi một số vấn đề mang tính kinh điển vừa có tính thời sự đối với các khía cạnh của hoạt động đánh giá học tập phù hợp với môi trường giáo dục phổ thông và bậc đại học.

   8 p iemh 25/02/2021 17 0

 • Một số giải pháp tự học của sinh viên đại học trên nền tảng ICT

  Một số giải pháp tự học của sinh viên đại học trên nền tảng ICT

  Bài viết này tập trung nghiên cứu phương pháp tự học của sinh viên trong thời đại bùng nổ thông tin dưới sự dẫn dắt và hướng dẫn của giảng viên từ đó tìm ra phương pháp tự học tốt, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực hiện nay.

   10 p iemh 25/02/2021 17 0

 • Một số nguyên tắc cơ bản trong thiết kế các sơ đồ triết học bằng công nghệ thông tin

  Một số nguyên tắc cơ bản trong thiết kế các sơ đồ triết học bằng công nghệ thông tin

  Bài viết này không chỉ nêu rõ vai trò của công nghệ tin học trong dạy học phương pháp luận nói chung và dạy học triết học nói riêng mà còn thảo luận những nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế đề cương triết học (sơ đồ). Các quy tắc này được áp dụng để thiết kế mô hình triết học cụ thể đã được các giảng viên trong các trường đại...

   6 p iemh 25/02/2021 17 0

 • Cách dạy phát huy trí lực của người học trong môn Giao tiếp sư phạm

  Cách dạy phát huy trí lực của người học trong môn Giao tiếp sư phạm

  Bài viết này trao đổi cách dạy kết hợp phương pháp học nghiên cứu, phương pháp thảo luận nhóm và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn giao tiếp sư phạm, nhằm phát huy trí lực của người học thông qua việc phân tích một số bài giảng cụ thể.

   8 p iemh 25/02/2021 27 2

 • Giáo dục đạo đức môi trường trong các trường sư phạm vì sự phát triển bền vững

  Giáo dục đạo đức môi trường trong các trường sư phạm vì sự phát triển bền vững

  Bài viết trình bày phát triển bền vững trước hết phải hình thành và duy trì đạo ñức môi trường trong mỗi con người để giải quyết những vấn đề môi trường, ñể cứu lấy chính chúng ta, nếu không chúng ta sẽ bị đào thải khỏi Trái đất như biết bao loài động vật khác trước kia.

   5 p iemh 25/02/2021 25 0

 • Đổi mới giáo dục địa lý theo định hướng của giáo dục vì sự phát triển bền vững

  Đổi mới giáo dục địa lý theo định hướng của giáo dục vì sự phát triển bền vững

  Trong thời đại toàn cầu hóa và phát triển bền vững, giáo dục được coi là một công cụ thiết yếu của sự phát triển bền vững. Vì vậy, Giáo dục học và giáo dục địa lý nói riêng phải định hướng lại để hướng tới sự bền vững. Để đạt được mục tiêu này, trước hết chương trình giáo dục địa lý và sách giáo khoa cần được đưa vào...

   10 p iemh 25/02/2021 17 0

 • Ứng dụng công nghệ thông tin phát huy tính tích cực học tập của người học

  Ứng dụng công nghệ thông tin phát huy tính tích cực học tập của người học

  Bài viết trình bày một số ứng dụng của công nghệ thông tin nhằm nâng cao tính tích cực học tập của học sinh khi học môn phương pháp dạy học môn Toán.

   6 p iemh 25/02/2021 28 0

 • Phương thức soạn giáo án dạy thực hành nhằm nâng cao chất lượng dạy học

  Phương thức soạn giáo án dạy thực hành nhằm nâng cao chất lượng dạy học

  Bài viết nghiên cứ nhằm đổi mới phương pháp dạy tích cực, đề xuất việc thực hiện đổi mới cách cách thức dạy học tích cực cho cử nhân sư phạm kỹ thuật và thiết bị thực hành hướng đến sự thuận lợi cho quá trình hình thành và phát triển kỹ năng cho sinh viên trong dạy học tích hợp.

   7 p iemh 25/02/2021 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics