• Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô: Số 01/2018

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô: Số 01/2018

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô: Số 01/2018 trình bày các nội dung chính sau: Thực tập tại Nhật Bản - cơ hội mới cho sinh viên, Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, những tư tưởng lớn trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến giữ chân nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội,......

   104 p iemh 25/03/2020 13 0

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô: Số 04/2018

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô: Số 04/2018

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đông Đô: Số 04/2018 trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số - sự tham gia của các trường đại học, cơ hội và thách thức đối với đào tạo từ xa ở bậc đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam,... Mời các bạn...

   91 p iemh 25/03/2020 5 0

 • Bài giảng Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ thuật với blended learning - Ths. Nguyễn Tường Dũng

  Bài giảng Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ thuật với blended learning - Ths. Nguyễn Tường Dũng

  Bài giảng Đổi mới phương pháp giảng dạy kỹ thuật với blended learning - Ths. Nguyễn Tường Dũng tập trung trình bày các vấn đề chính là đổi mới phương pháp giảng dạy; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề;...

   34 p iemh 25/03/2020 2 0

 • Cơ hội và thách thức đối với đào tạo từ xa ở bậc đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

  Cơ hội và thách thức đối với đào tạo từ xa ở bậc đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

  Trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, thế giới đã và đang chứng kiến sự hình thành và phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cuộc cách mạng này với những bứt phá ngoạn mục về quy mô, tốc độ và sức lan tỏa trên phạm vi toàn cầu. Thứ bậc của các quốc gia bị đảo lộn sâu sắc do những bước tiến mạnh mẽ của các quốc gia...

   7 p iemh 25/03/2020 4 0

 • Tăng cường hiệu quả hoạt động tư vấn học tập thông qua dạy học tự định hướng

  Tăng cường hiệu quả hoạt động tư vấn học tập thông qua dạy học tự định hướng

  Trên cơ sở nhiệm vụ của giảng viên cố vấn học tập, bài viết trình bày các giai đoạn cụ thể của tiến trình vận dụng dạy học tự định hướng trong hoạt động tư vấn nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên và góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo.

   7 p iemh 25/03/2020 3 0

 • Biến quá trình giáo dục thành hoạt động giao tiếp

  Biến quá trình giáo dục thành hoạt động giao tiếp

  Văn hóa giao tiếp không chỉ là nội dung của giáo dục mà còn là hoạt động giáo dục của chính nó. Giáo dục cần phải được xem xét như các hoạt động giao tiếp. Sự cởi mở, dân chủ và đối thoại hai chiều sẽ đảm bảo sự thành công trong giáo dục.

   6 p iemh 25/03/2020 2 0

 • Mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN-QA: Một số nhận định, khuyến nghị triển khai đảm bảo chất lượng cấp chương trình

  Mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN-QA: Một số nhận định, khuyến nghị triển khai đảm bảo chất lượng cấp chương trình

  Trong khuôn khổ bài viết này tác giả hướng đến việc nghiên cứu mô hình đảm bảo chất lượng (ĐBCL) để thấy được mối liên hệ lẫn nhau giữa các cấp ĐBCL giáo dục đại học của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (Asean University Network, AUN), đồng thời trình bày cụ thể các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng cấp chương trình.

   9 p iemh 25/03/2020 3 0

 • Phương pháp dự án và triết lý giáo dục

  Phương pháp dự án và triết lý giáo dục

  Bài viết đề cập đến phương pháp Dự án (PPDA), một trong những phương pháp dạy học hiện đại đáp ứng được nhiều yêu cầu của đổi mới giáo dục. PPDA ra đời dựa trên nền tảng của tư tưởng triết học hiện đại, theo đó, giáo dục không đơn giản là chuẩn bị cho trẻ bước vào đời mà phải thực sự giúp trẻ trải nghiệm trong chính đời...

   7 p iemh 25/03/2020 2 0

 • Một số vấn đề về nguồn nhân lực của nước ta dưới góc nhìn giáo dục và đào tạo

  Một số vấn đề về nguồn nhân lực của nước ta dưới góc nhìn giáo dục và đào tạo

  Nghiên cứu này khai thác bộ dữ liệu liên quan nguồn nhân lực những năm gần đây của Tổng cục Thống kê Việt Nam nhằm nhận diện và thảo luận về thực trạng nguồn nhân lực của các vùng kinh tế - xã hội (KT-XH) cả nước. Chất lượng nguồn nhân lực của các vùng KT -XH trong cả nước ngày càng được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp.

   8 p iemh 25/03/2020 2 0

 • Đổi mới chương trình đào tạo tiếp cận yêu cầu người sử dụng lao động trong xu thế phát triển giáo dục đại học

  Đổi mới chương trình đào tạo tiếp cận yêu cầu người sử dụng lao động trong xu thế phát triển giáo dục đại học

  Để có thể tạo ra nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động thì việc xem xét và điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo theo yêu cầu tuyển dụng là điều cần thiết. Vì vậy có thể nói yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động đã phần nào tác động lên việc thay đổi chương trình đào tạo.

   10 p iemh 25/03/2020 6 0

 • Khảo cứu văn hoá chất lượng trong giáo dục đại học Châu Âu

  Khảo cứu văn hoá chất lượng trong giáo dục đại học Châu Âu

  Bài viết tóm lược các nội dung chính của dự án Khảo cứu văn hóa chất lượng nhằm tổng quát quá trình triển khai dự án và góp phần định hướng hình thành văn hóa chất lượng qua việc triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng trong tổ chức giáo dục đại học.

   6 p iemh 25/03/2020 5 0

 • Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học cần một triết lí về đào tạo

  Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học cần một triết lí về đào tạo

  Dưới góc độ đổi mới quá trình đào tạo thì cần phải có một triết lý về đào tạo phối hợp trong giai đoạn hiện nay. Bài viết này giới thiệu một triết lý đào tạo hiện đang được nhiều nước tiên tiến áp dụng, đó là Triết lý đào tạo theo năng lực thực hiện (Competency-Based Training: CBT).

   5 p iemh 25/03/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics