• Ebook Giáo dục so sánh: Phần 1

  Ebook Giáo dục so sánh: Phần 1

  Tài liệu với mục đích viết cho những học viên quan tâm đến quản lý giáo dục và tài liệu phục vụ tất cả các đối tượng muốn tìm hiểu về giáo dục học so sánh như một lĩnh vực nghiên cứu hữu ích. Tài liệu với kết cấu gồm 5 chương, phần 1 tài liệu giới thiệu tới bạn 2 nội dung đầu: Khái quát về giáo dục so sánh và mục đích, nhiệm vụ...

   68 p iemh 24/12/2019 41 0

 • Ebook Giáo dục so sánh: Phần 2

  Ebook Giáo dục so sánh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu trình bày nội dung về: Một số hướng dẫn về nguyên tắc khi nghiên cứu so sánh giáo dục; các cách tiếp cận nghiên cứu so sánh giáo dục, kỹ thuật so sánh giáo dục. Hy vọng đây sẽ là khối tri thức hữu ích giúp bạn tìm hiểu, học tập và cùng nghiên cứu về giáo dục so sánh.

   243 p iemh 24/12/2019 43 0

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế (In lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế (In lần thứ 2): Phần 1

  Văn hóa là một cấu trúc toàn diện gồm ba hình thái: Chuẩn mực, giá trị và biểu tượng. Bởi vậy, cần quan niệm rõ văn hóa như thế nào trong khuôn khổ của ngành quản lý văn hóa, nó là khái niệm rộng hay hẹp, liệu văn hóa có phải là khái niệm bậc trên của nghệ thuật như sân khấu, âm nhạc, nhảy múa hay văn học. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn...

   64 p iemh 24/12/2019 53 0

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế (In lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế (In lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế" cung cấp cho người học các kiến thức về: Quản lý nhà nước về giáo dục -đào tạo, quản lý nhà nước về y tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p iemh 24/12/2019 37 0

 • Triết lý thực học thực nghiệp của đông kinh nghĩa thục - Bài học cho nền giáo dục hôm nay

  Triết lý thực học thực nghiệp của đông kinh nghĩa thục - Bài học cho nền giáo dục hôm nay

  Bài viết trình bày triết lý thực học và thực nghiệp học để làm gì, học cái gì, học như thế nào từ đó có một vài suy nghĩ so sánh đối chiếu vớ nền giáo dục đương đại. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   6 p iemh 24/12/2019 23 0

 • Công tác cố vấn học tập trong trường Đại học

  Công tác cố vấn học tập trong trường Đại học

  Bài viết phân tích hệ thống cố vấn học tập ở các nước tiên tiến và những yêu cầu đối với công tác này. Từ đó đưa ra một số gợi mở, đề xuất một số biện pháp khả thi nhằm đẩy mạnh công tác cố vấn học tập ở các trường Đại học việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức của giảng viên, sinh viên và các cấp quản lý về công tác này.

   7 p iemh 24/12/2019 24 0

 • Áp dụng mô hình quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại các trường đại học khối công nghệ ở Việt Nam

  Áp dụng mô hình quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại các trường đại học khối công nghệ ở Việt Nam

  Nguồn tài chính cho KH&CN đang là nút thắt trong quá trình phát triển KH&CN của các trường đại học trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu này trình bày xu hướng chung trên thế giới và Việt Nam về việc đa dạng hóa nguồn tài trợ các hoạt động phát triển KH&CN tại các trường đại học.

   6 p iemh 24/12/2019 25 0

 • Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam: Những thách thức từ quá trình kép

  Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học ở Việt Nam: Những thách thức từ quá trình kép

  Bài viết nhận diện những yêu cầu, cơ hội và thách thức của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học ở Việt nam với tư cách là một quá trình kép vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực bậc cao cho một xã hội đang phát triển theo hướng thị trường hóa, công nghiệp hóa, đưa giáo dục Việt Nam hội nhập vào khu vực và quốc tế trong bối cảnh toàn cầu...

   5 p iemh 24/12/2019 24 0

 • Đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo Đại học

  Đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo Đại học

  Bài viết giới thiệu về hệ thống đào tạo giáo dục Đại học, giáo dục Đại học trong chiến lược đầu tư phát triển kinh tế, quyền tự trị Đại học và vai trò chính quyền, ảnh hưởng của giáo dục Đại học đại trà, hạn chế của kinh phí nhà nước, phương pháp đánh giá năng suất và hiệu quả đào tạo của các đại học Âu Mỹ. Để nắm chi...

   11 p iemh 24/12/2019 27 0

 • Phát huy vai trò của cố vấn học tập ở các trường Đại học trong tiến trình đổi mới giáo dục bậc Đại học

  Phát huy vai trò của cố vấn học tập ở các trường Đại học trong tiến trình đổi mới giáo dục bậc Đại học

  Bài viết trình bày vấn đề phát huy vai trò của cố vấn học tập ở các trường Đại học trong tiến trình đổi mới giáo dục bậc Đại học. Các nội dung bài viết gồm: công cuộc cải cách giáo dục, đào tạo theo tín chỉ, đội ngũ cố vấn học tập, một số kết quả nghiên cứu về cố vấn học tập. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các...

   10 p iemh 24/12/2019 26 0

 • Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

  Thực tiễn xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết này trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về NNC, đánh giá thực trạng các NNC trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, những kết quả đạt được, thuận lợi, cũng như các khó khăn, hạn chế, bước đầu đề xuất việc xây dựng và ban hành chính sách nhằm thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển NNC.

   7 p iemh 24/12/2019 26 0

 • Sự khác biệt trong đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình ở Việt Nam

  Sự khác biệt trong đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình ở Việt Nam

  Bài viết ứng dụng phương pháp so sánh bằng điểm xu hướng PSM trên bộ số liệu của cuộc khảo sát Tình hình cư trú 2015 để đánh giá sự khác biệt trong đầu tư giáo dục của hộ gia đình tại 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông.

   9 p iemh 24/12/2019 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics