• Ebook Giáo dục Việt Nam thời cận đại: Phần 2

  Ebook Giáo dục Việt Nam thời cận đại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Giáo dục Việt Nam thời cận đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cải cách giáo dục lần thứ hai: Xóa bỏ nền giáo dục phong kiến, xác lập và củng cố nền giáo dục Việt Nam (1917-1929), cuộc đấu tranh trên lĩnh vực giáo dục: Sự ra đời và phát triển của dòng giáo dục yêu nước và cách mạng. Mời các...

   129 p iemh 23/08/2020 23 1

 • Ebook Giáo dục Việt Nam thời cận đại: Phần 1

  Ebook Giáo dục Việt Nam thời cận đại: Phần 1

  Ebook Giáo dục Việt Nam thời cận đại nghiên cứu hai hệ thống giáo dục chính: Nền giáo dục của Pháp trên đất nước ta và dòng giáo dục yêu nước và cách mạng do những nhà yêu nước tổ chức. Phần 1 sẽ mang đến các nội dung chính sau: Giáo dục Việt Nam dưới triều Nguyễn - sự suy tàn của nền giáo dục phong kiến, giáo dục của thực dân Pháp ở Nam...

   77 p iemh 23/08/2020 20 1

 • Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 2

  Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Người thầy và trò trong truyền thống Việt Nam và trong quá trình hiện đại hóa, khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học, đánh giá chất lượng giáo dục đại học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   121 p iemh 23/08/2020 19 1

 • Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 1

  Ebook Suy nghĩ về văn hóa giáo dục Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tinh hoa của nền văn hóa giáo dục truyền thống Việt Nam, nền giáo dục Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa, luận về thi cử và bằng cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   176 p iemh 23/08/2020 18 1

 • Giải pháp nâng cao chất lượng cố vấn học tập tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

  Giải pháp nâng cao chất lượng cố vấn học tập tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

  Bài viết này đề cập tới thực trạng vai trò của cố vấn học tập tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Thông qua đó, tác giả đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng cố vấn học tập cho nhà trường để phát huy tối đa vai trò của cố vấn học tập.

   7 p iemh 23/08/2020 15 1

 • Quan niệm của Nguyễn Văn Xuân về thực học, giáo dục toàn diện

  Quan niệm của Nguyễn Văn Xuân về thực học, giáo dục toàn diện

  Nguyễn Văn Xuân là học giả, nhà văn và nhà giáo xứ Quảng. Trong nhiều công trình của mình, ông đã thể hiện tinh thần đề cao thực học và giáo dục toàn diện, phê phán lối học xa rời thực tế, “học để làm quan”. Ông khẳng định phong trào Duy Tân tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh vì thực học và giáo dục toàn diện. Ông phê phán biểu tượng đỗ...

   9 p iemh 23/08/2020 15 1

 • Quá trình chuyển đổi các mô hình quản lý và quản trị trường đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Quá trình chuyển đổi các mô hình quản lý và quản trị trường đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết phân tích những đặc trưng cơ bản của quá trình chuyển đổi các mô hình quản lý; các đặc trưng của nhà trường và quản trị nhà trường như là quản trị một tổ chức giáo dục theo lý thuyết tổ chức trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

   7 p iemh 23/08/2020 17 2

 • Năng lực tự học và các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm

  Năng lực tự học và các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển năng lực tự học cho sinh viên sư phạm

  Bài viết về năng lực tự học và các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển năng lực tự học được đặt trong bối cảnh sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin và mạng internet đang lan tỏa vào mọi lĩnh vực trong giáo dục.

   10 p iemh 23/08/2020 9 1

 • Thực trạng và giải pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa

  Thực trạng và giải pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa

  Bài viết trình bày khái quát về thực trạng giáo dục giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường Đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa, một số giải pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất ở các trường Đại học sư phạm theo hướng chuẩn hóa.

   13 p iemh 23/08/2020 11 1

 • Tác động của cảm xúc tiêu cực đến quyết định chuyển đổi cơ sở học tập của sinh viên

  Tác động của cảm xúc tiêu cực đến quyết định chuyển đổi cơ sở học tập của sinh viên

  Cảm xúc tiêu cực là kết quả của những trải nghiệm không hài lòng khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Trong lĩnh vực giáo dục đại học, cảm xúc tiêu cực ở mức độ thấp là “tín hiệu cảnh báo sớm” về niềm tin của sinh viên đối với cơ sở đào tạo bị giảm sút. Nghiên cứu này sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương từng phần...

   12 p iemh 23/08/2020 12 1

 • Vai trò của E-learning đối với sự phát triển giáo dục tại thủ đô Hà Nội

  Vai trò của E-learning đối với sự phát triển giáo dục tại thủ đô Hà Nội

  Bài viết tập trung giới thiệu về E-learning, mô tả cách thức và ứng dụng của công nghệ E-learning trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với cấu trúc từ khái lược lịch sử của công nghệ và ý nghĩa E-learning, mở rộng tiếp cận E-learning theo hướng đa chiều, tiến hành nghiên cứu ý nghĩa và vai trò của công nghệ E-learning đối với sự phát...

   8 p iemh 23/08/2020 12 1

 • Khung năng lực dạy học của giáo viên trẻ ở trung học phổ thông theo yêu cầu đổi mới giáo dục

  Khung năng lực dạy học của giáo viên trẻ ở trung học phổ thông theo yêu cầu đổi mới giáo dục

  Để có những luận cứ khoa học cho việc đề xuất khung NLDH dành cho đối tượng này, bài viết tập trung vào 2 nội dung chính: (1) Một số căn cứ xây dựng khung NLDH cho GV trẻ ở THPT; (2) Khung NLDH của GV trẻ theo yêu cầu đổi mới GDPT.

   10 p iemh 23/08/2020 11 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics