• Ebook Quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về lý luận quản lý giáo dục, các mô hình quản lý giáo dục, các cách tiếp cận lý luận quản lý giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p iemh 24/06/2022 5 0

 • Ebook Quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong quản lý giáo dục, tổ chức bộ máy quản lý giáo dục, lãnh đạo và chỉ đạo trong quản lý giáo dục, kiểm tra và thanh tra trong giáo dục,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p iemh 24/06/2022 1 0

 • Ebook Cơ sở Tâm lý học dạy học ngoại ngữ: Phần 1

  Ebook Cơ sở Tâm lý học dạy học ngoại ngữ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc quan điểm tâm lý học liên tưởng của dạy học ngoại ngữ, quan điểm tâm lý học học hành vi của dạy học ngoại ngữ, quan điểm tâm lý hoạt động của dạy học ngoại ngữ, ngoại ngữ và nắm vững ngoại ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   286 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Ebook Cơ sở Tâm lý học dạy học ngoại ngữ: Phần 2

  Ebook Cơ sở Tâm lý học dạy học ngoại ngữ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Cơ sở tâm lý học dạy học kỹ năng lời nói ngoại ngữ, cơ sở tâm lý học dạy học phát triển năng lực ngoại ngữ, bình diện tâm lý học của phương pháp dạy học ngoại ngữ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   178 p iemh 24/06/2022 1 0

 • Ebook Quản lý giáo dục hòa nhập: Phần 2

  Ebook Quản lý giáo dục hòa nhập: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản lý giáo dục hòa nhập" giới thiệu tới người đọc nội dung module 3: Quản lý trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, quản lý can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập mầm non, quản lý giáo dục hòa nhập cấp tiểu học, quản lý giáo dục hòa nhập cấp trung học.... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   227 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Ebook Quản lý giáo dục hòa nhập: Phần 1

  Ebook Quản lý giáo dục hòa nhập: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý giáo dục hòa nhập" giới thiệu tới người đọc nội dung 2 module đầu tiên bao gồm: Giáo dục hòa nhập và người khuyết tật, quản lý giáo dục hòa nhập người khuyết tật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Ebook Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước: Phần 1

  Ebook Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước: Phần 1

  Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, cùng các bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách… trong thời gian từ năm 2016 đến nay.Phần 1 gồm hai nội dung: vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng, bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới...

   450 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Ebook Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước: Phần 2

  Ebook Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước: Phần 2

  Phần 2 cuôn sách Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước giới thiệu nội dung cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước. Cuốn sách là tài liệu quý, có giá trị khoa học và giáo dục, giúp các cấp ủy, quan điểm chỉ đạo, nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta. Mời các bạn tham khảo.

   300 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Ebook Tâm lý học xã hội: Phần 1

  Ebook Tâm lý học xã hội: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nhập môn tâm lý học xã hội, nhân cách - sự hình thành và phát triển nhân cách, nhóm và tâm lý nhóm nhỏ, tâm lý và giáo dục gia đình, tâm lý tập thể, nhóm lớn, tâm lý đám đông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Ebook Tâm lý học xã hội: Phần 2

  Ebook Tâm lý học xã hội: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giao tiếp xã hội, tâm lý học xã hội trong công tác quản lý, tâm lý học xã hội trong kinh doanh thương mại, tâm lý học xã hội trong kinh doanh du lịch, tâm lý học xã hội trong giảng dạy và học tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p iemh 24/06/2022 2 0

 • Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 2

  Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 2

  Tâm lý học nói chung và việc nghiên cứu nhân cách con người nói riêng đứng trước những thách thức to lớn trong việc định hướng đúng đắn và đưa ra các chuẩn mực, giá trị xã hội chung cho mọi người, nhất là các thế hệ trẻ. Qua hơn 40 năm hoạt động nghiên cứu khoa học, tác giả đã có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về tâm lý học giáo...

   297 p iemh 24/06/2022 1 0

 • Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 1

  Ebook Tuyển tập Tâm lý học: Phần 1

  Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, nền tâm lý học Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, những kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, an ninh, quốc phòng, ý tế, thể dục thể thao. Một trong những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng và có...

   471 p iemh 24/06/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics