• Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2020 trình bày các nội dung chính sau: Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; Luật Hồi tỵ triều Nguyễn và những giá trị tham khảo trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; Thủ tục phúc thẩm vụ án...

   68 p iemh 26/04/2021 12 0

 • Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 97 tháng 1/2019

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 97 tháng 1/2019

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 97 tháng 1/2019 thông tin đến quý độc giả các bạn một số bài viết: cấu trúc quốc gia của giáo dục đại học tư nhân toàn cầu; quốc tế hóa giáo dục đại học ở Indonesia; tư duy phê phán và hệ tư tưởng trong giáo dục đại học Trung Quốc; sinh viên quốc tế tại Trung Quốc: Số liệu thực tế, lộ trình và...

   37 p iemh 29/03/2021 14 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 13/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 13/2019

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 13/2019 trình bày các nội dung chính sau: Kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện quyền hành pháp, sự tham gia của người dân vào hoạt động hành chính công, học thuyết điều kiện thiết yếu và nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   68 p iemh 29/03/2021 14 0

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học "100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin" (1920-2020)

  Kỷ yếu Hội thảo khoa học "100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin" (1920-2020)

  Kỷ yếu thông tin đến các bạn một số bài viết: Cách mạng của triết học Mác và vấn đề giảng dạy triết học Mác - Lênin trong trường đại học hiện nay, chủ nghĩa Mác - Lênin, giá trị trường tồn và sức sống thời đại, những cốt lõi tạo nên sức sống trường tồn và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin,...

   691 p iemh 29/03/2021 17 0

 • CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THPT

  CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THPT

  CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THPT

   18 p iemh 21/09/2020 303 42

 • HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM Ở TRƯỜNG THCS - THPT

  HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM Ở TRƯỜNG THCS - THPT

  HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM Ở TRƯỜNG THCS - THPT

   20 p iemh 21/09/2020 184 25

 • NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ - ĐỘI - NHÓM HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT

  NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ - ĐỘI - NHÓM HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT

  NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ - ĐỘI - NHÓM HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT

   29 p iemh 21/09/2020 87 6

 • HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG THPT

  HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG THPT

  HIỆU TRƯỞNG XÂY DỰNG BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG THPT

   17 p iemh 21/09/2020 179 26

 • Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 94/2018

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 94/2018

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 94/2018 trình bày các nội dung chính sau: Các vấn đề phụ nữ trong giáo dục đại học châu Mỹ Latinh, giới tính và giáo dục đại học: Nạn quấy rối và chênh lệch thu nhập, bạo lực tình dục trong giáo dục đại học Ethiopia, “du học siêu ngắn” ở Nhật Bản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   48 p iemh 23/08/2020 120 2

 • Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 95/2018

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 95/2018

  Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế: Số 95/2018 trình bày các nội dung chính sau: Quốc tế hóa: Quá khứ và tương lai, cuộc chiến thương hiệu: Các trường “đại học Mỹ” ở nước ngoài, các định nghĩa về giáo dục đại học xuyên quốc gia, nhập khẩu phân hiệu đại học nhằm thúc đẩy Ai Cập phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   44 p iemh 23/08/2020 76 1

 • Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 90 tháng 8/2017

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 90 tháng 8/2017

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 8/2017 với các bài viết: xu hướng dịch chuyển của sinh viên tại Hoa Kỳ trong bối cảnh toàn cầu; tái định hình việc tham gia vào toàn cầu hóa; giáo dục đại học, sức khỏe sinh viên và bệnh béo phì ở các nước phát triển; giáo dục đại học tư Ethiopia – phát triển nhanh bất thường; xây dựng một bảng...

   40 p iemh 27/06/2020 127 1

 • Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 100 tháng 1/2020

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 100 tháng 1/2020

  Đặc san Giáo dục Đại học quốc tế - Số 100 tháng 1/2020 thông tin đến các bạn các bài viết: các thách thức khôn cùng, những cơ hội quan trọng; trào lưu miễn học phí đại học; giáo dục đại học và chiến tranh lạnh mới; những đặc điểm chính của ngoại giao tri thức...

   56 p iemh 27/06/2020 134 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics