• Đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ

  Đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ

  Bài viết này tập trung bàn về vấn đề mối quan hệ giữa đánh giá và lập kế hoạch can thiệp cho trẻ RLPTK, trong đó đề cập đến quy trình từ đánh giá chính thức, đến đánh giá không chính thức, thiết lập mục tiêu, can thiệp và đánh giá lại.

   10 p iemh 25/02/2021 8 2

 • Những hướng nghiên cứu chính của tâm lý học phát triển ở thế kỷ XXI

  Những hướng nghiên cứu chính của tâm lý học phát triển ở thế kỷ XXI

  Tâm lý học phát triển là một lĩnh vực nghiên cứu giúp chúng ta hiểu được tính bất biến và tính hay thay đổi của một đời người. Quá trình phát triển tâm lý học phát triển chia thành ba giai đoạn chính. Để nắm chi tiết ba giai đoạn này mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   8 p iemh 25/02/2021 7 0

 • Thực trạng kĩ năng tham vấn cho gia đình trẻ tự kỉ của nhân viên công tác xã hội

  Thực trạng kĩ năng tham vấn cho gia đình trẻ tự kỉ của nhân viên công tác xã hội

  Tham vấn cho gia đình trẻ tự kỉ là hoạt động hết sức quan trọng và rất cần thiết trong quá trình trợ giúp cho gia đình trẻ tự kỉ của nhân viên công tác xã hội. Để thực hiện hiệu quả hoạt động này đòi hỏi người nhân viên công tác xã hội phải sử dụng thành thạo các kĩ năng tham vấn.

   13 p iemh 25/02/2021 4 0

 • Biểu hiện xung đột tâm lí giữa cha mẹ với con tuổi thiếu niên trong gia đình hiện nay

  Biểu hiện xung đột tâm lí giữa cha mẹ với con tuổi thiếu niên trong gia đình hiện nay

  Nội dung bài viết đề cập tới mức độ, tần số xung đột tâm lí giữa cha/ mẹ với con tuổi thiếu niên và các biểu hiện đặc trưng của các xung đột đó diễn ra trong các lĩnh vực hoạt động của con: sinh hoạt của con với các thành viên trong gia đình; quan hệ với bạn bè; học tập và định hướng giá trị của con; đề cập tới sự tác động của...

   8 p iemh 25/02/2021 4 0

 • Nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành

  Nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành

  Nội dung bài viết phản ánh thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành thể hiện ở mức cao, tuy nhiên họ sử dụng các dịch vụ tham vấn tâm lí còn ở mức rất thấp. Phụ nữ bị chồng bạo hành còn gặp khó khăn về tài chính, thời gian và...

   9 p iemh 25/02/2021 5 0

 • Tìm hiểu một số công cụ đo lường tư duy phê phán

  Tìm hiểu một số công cụ đo lường tư duy phê phán

  Bài báo phân tích một số công cụ đánh giá tư duy phê phán hiện đang được sử dụng phổ biến trên thế giới; từ đó góp phần mở rộng cơ sở lí luận cũng như việc ứng ứng trong thực tiễn cho việc phát triển năng lực tư duy phê phán cho học sinh ở nước ta trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

   10 p iemh 25/02/2021 6 0

 • Ứng dụng các thuật toán học máy để đánh giá bộ cơ sở dữ liệu trong phân loại rối loạn phổ tự kỷ

  Ứng dụng các thuật toán học máy để đánh giá bộ cơ sở dữ liệu trong phân loại rối loạn phổ tự kỷ

  Bài viết trình bày kết quả đánh giá bộ cơ sở dữ liệu trong phân loại rối loạn phổ tự kỷ (ASD) trẻ em trên kho dữ liệu UCI. Chúng tôi tiến hành đánh giá bộ dữ liệu với các thuật toán SVM và Random Forest, đồng thời khảo sát thêm các thuật toán Decision Trees, Logistic Regression, K-Nearest-Neighbors, Naïve Bayes, và mạng nơ-ron Multi Layer Perceptron (MLP).

   13 p iemh 25/02/2021 5 0

 • Tự đánh giá về các dịch vụ mà người làm công tác tư vấn tâm lí học đường đang cung cấp cho học sinh tại các trường học

  Tự đánh giá về các dịch vụ mà người làm công tác tư vấn tâm lí học đường đang cung cấp cho học sinh tại các trường học

  Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học nhằm mục đích đánh giá các dịch vụ tư vấn mà người làm công tác tư vấn tâm lí (TVTL) học đường đang cung cấp tại trường đang công tác. Khách thể nghiên cứu là 53 người đang làm công tác TVTL học...

   8 p iemh 25/02/2021 5 0

 • Trẻ rối loạn phổ tự kỉ có ngôn ngữ nói tối thiểu: Thách thức trong trị liệu và giáo dục

  Trẻ rối loạn phổ tự kỉ có ngôn ngữ nói tối thiểu: Thách thức trong trị liệu và giáo dục

  Bài viết tổng hợp và phân tích các nghiên cứu cập nhật liên quan tới chủ đề về trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) có ngôn ngữ nói tối thiểu – là những trẻ RLPTK có rất ít hoặc không có ngôn ngữ nói. Các nghiên cứu hiện hành về chủ đề này xoay quanh các hướng chính, bao gồm: định nghĩa và đặc điểm của nhóm trẻ RLPTK có ngôn ngữ nói tối...

   16 p iemh 25/02/2021 6 0

 • Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu tư duy sáng tạo của cá nhân

  Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu tư duy sáng tạo của cá nhân

  Bài viết đề cập đến cách tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu tư duy sáng tạo của cá nhân, qua đó gợi ý khai thác cách tiếp cận mới trong nghiên cứu tư duy sáng tạo một lĩnh vực rất cần được quan tâm trong Tâm lý học.

   6 p iemh 25/02/2021 4 0

 • Thực nghiệm quy trình sử dụng phương pháp đánh giá trong quá trình dạy học môn giáo dục học ở trường đại học sư phạm

  Thực nghiệm quy trình sử dụng phương pháp đánh giá trong quá trình dạy học môn giáo dục học ở trường đại học sư phạm

  Bài viết này đề xuất quy trình bốn giai đoạn: Xác định mục tiêu cần đánh giá, thực hiện phương pháp đánh giá, xử lí thông tin và điều chỉnh dạy - học; mỗi giai đoạn gồm các bước thực hiện tương ứng. Thông qua một kì học thực nghiệm quy trình trên tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, kết quả điểm số và số liệu về hứng thú học...

   7 p iemh 25/02/2021 5 0

 • Căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông trước khi có thiên tai

  Căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông trước khi có thiên tai

  Bài viết tóm tắt thực trạng biểu hiện và mức độ căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông Huyện Văn Chấn - Yên Bái trước khi có thiên tai; phân tích những nhân tố tác động tới thực trạng này; đồng thời khái quát một số đề xuất nhằm góp phần phòng ngừa và giảm bớt căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông trước khi có...

   7 p iemh 27/01/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics