• Bài giảng Đánh giá trẻ khuyết tật trong giáo dục đặc biệt: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, CN. Trần Thị Hòa

  Bài giảng Đánh giá trẻ khuyết tật trong giáo dục đặc biệt: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, CN. Trần Thị Hòa

  Bài giảng "Đánh giá trẻ khuyết tật trong giáo dục đặc biệt" chương 2 Mô tả một cách chi tiết quy trình đánh giá trẻ khuyết tật trong giáo dục đặc biệt, phương pháp và công cụ đánh giá trẻ khuyết tật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài giảng.

   26 p iemh 25/05/2018 24 0

 • Bài giảng Đánh giá trẻ khuyết tật trong giáo dục đặc biệt: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, CN. Trần Thị Hòa

  Bài giảng Đánh giá trẻ khuyết tật trong giáo dục đặc biệt: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, CN. Trần Thị Hòa

  Bài giảng "Đánh giá trẻ khuyết tật trong giáo dục đặc biệt" chương 1 cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về công tác đánh giá nói chung và với trẻ khuyết tật nói riêng, các khái niệm có liên quan đến vấn đề đánh giá trẻ khuyết tật, các yêu cầu cũng như các lưu ý trong đánh giá trẻ khuyết tật. Mời bạn tham khảo.

   35 p iemh 25/05/2018 20 0

 • Giáo trình Logic học đại cương - Nguyễn Anh Tuấn

  Giáo trình Logic học đại cương - Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Nhập môn Logic học giúp sinh viên nắm được đối tượng, nhiệm vụ của logic học, mối quan hệ giữa logic học hình thức và logic học biện chứng, thực chất của logic học duy tâm, quá trình phát triển của khoa học về logic và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

   89 p iemh 21/03/2018 68 4

 • Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn học đường: Phần 1

  Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn học đường: Phần 1

  Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn học đường (LHNB) gồm 2 phần. Phần 1 dưới đây gồm 5 chương, trình bày kiến thức nhập môn kinh tế học đường như tư vấn học đường ra đời và phát triển nghiệp vụ, khái niệm tư vấn học đường, phẩm chất tư vấn học đường và các nội dung khác.

   102 p iemh 21/03/2018 101 2

 • Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn học đường: Phần 2

  Giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn học đường: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình tư vấn học đường trình bày nội dung xây dựng mô hình tư vấn học đường. Phần này bao gồm 5 chương, gồm nội dung chương 6 đến chương 10, trình bày chương trình tổng thể - mô giáo dục toàn diện chương, tổ chức tư vấn tâm lý trong tư vấn học đường, tổ chức hướng nghiệp trong tư vấn học đườn, một số...

   120 p iemh 21/03/2018 104 2

 • Giáo trình Tâm lý học người trưởng thành

  Giáo trình Tâm lý học người trưởng thành

  Giáo trình cung cấp những hiểu biết cơ bản về điều kiện phát triển tâm lý và những đặc điểm tâm lý đặc trưng của người trưởng thành để có cách nhìn đúng về các thuận lợi và khó khăn của người trưởng thành, và có cách ứng xử phù hợp với họ.

   99 p iemh 21/03/2018 98 2

 • Giáo trình Logic hình thức

  Giáo trình Logic hình thức

  Cuốn giáo trình Logic học hình thức do tác giả Nguyễn Tuấn Chi biên soạn có kết cấu nội dung gồm 7 chương trình bày về: Đối tượng nghiên cứu và các qui luật cơ bản của logic học hình thức, khái niệm, định nghĩa và phân chia khái niệm, phán đoán, suy lý, chứng minh và bác bỏ, giả thuyết.

   232 p iemh 21/03/2018 184 2

 • Ebook Tâm lý học đám đông - Gustave Le Bon

  Ebook Tâm lý học đám đông - Gustave Le Bon

  Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon được viết năm 1895 và ở phương Tây từ lâu đã được coi là tác phẩm kinh điển, không chỉ trong lĩnh vực tâm lý học mà cả trong xã hội học nói chung. Ebook có kết cấu 3 tập: tập 1 - tâm hồn đám đông, tập 2 - các quan điểm và đức tin của đám đông, tập 3 - phân loại và mô tả các dạng khác nhau của đám...

   89 p iemh 21/03/2018 48 1

 • Ebook Nhập môn Logic học - Phạm Đình Nghiêm

  Ebook Nhập môn Logic học - Phạm Đình Nghiêm

  Cuốn sách Nhập môn Logic học gồm 14 chương, trình bày các nội dung: Đối tượng của logic học, phân tích ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ logic vị từ, các quy luật cơ bản của tư duy, khái niệm, phán đoán, khái quát về suy luận, suy luận trực tiếp, tam đoạn luận nhất quyết đơn và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về...

   189 p iemh 21/03/2018 62 0

 • Ebook Tâm lý học đám đông: Phần 1

  Ebook Tâm lý học đám đông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tâm lý học đám đông" giới thiệu tới người đọc các nội dung Quyển 1 - Tâm hồn những đám đông bao gồm: Đặc điểm tổng quát của đám đông - Quy luật tâm lí về sự thống nhất tinh thần của đám đông; tình cảm và đạo đức của đám đông; tư tưởng, sự suy luận và trí tưởng tượng của đám đông; mọi niềm tin của đám...

   114 p iemh 21/03/2018 72 1

 • Ebook Tâm lý học đám đông: Phần 2

  Ebook Tâm lý học đám đông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tâm lý học đám đông", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức Quyển 2 - Ý kiến và niềm tin của đám đông, quyển 3 - Phân loại và mô tả các loại đám đông khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   182 p iemh 21/03/2018 74 1

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

  Tâm lý học đại cương: Phần 2 trình bày nội dung phần nhận thức, sự học; nhân cách và sự hình thành nhân cách. Trong phần nhận thức và sự học trình bày các vấn đề như cảm giác và tri giác; tư duy và tưởng tượng; trí nhớ và nhận thức... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung phần 2 của giáo trình.

   138 p iemh 12/10/2017 68 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics