• Sổ tay 2000 từ vựng tiếng Hàn

  Sổ tay 2000 từ vựng tiếng Hàn

  Cuốn sách "Sổ tay 2000 từ vựng tiếng Hàn" được tuyển chọn từ các đề thi topik, giúp các bạn ôn luyện và nắm bắt các từ vựng cần thiết, thông dụng, từ đó tạo tiền đề cho việc giao tiếp cũng như thi cử.

   72 p iemh 29/01/2020 79 0

 • Ngôn ngữ nhạy cảm và đào tạo tiếng Anh

  Ngôn ngữ nhạy cảm và đào tạo tiếng Anh

  Để tạo cho người học một khả năng giao tiếp hữu hiệu trong hoàn cảnh thực thì việc mô tả ngôn ngữ trong chương trình đào tạo cần phải sát với đời sống thực của ngôn ngữ. Bài viết lập luận ủng hộ cho việc đưa khu vực nhạy cảm này vào chương trình đào tạo tiếng Anh ở Việt Nam nhằm rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa tiếng Anh trong nhà...

   18 p iemh 29/01/2020 20 1

 • Tình thái ngôn ngữ và các phương tiện biểu đạt tình thái ngôn ngữ trong tiếng Pháp

  Tình thái ngôn ngữ và các phương tiện biểu đạt tình thái ngôn ngữ trong tiếng Pháp

  Bài viết đề cập đến các vấn đề cốt lõi về tính tình thái trong ngôn ngữ. Từ việc phân tích định nghĩa của các nhà ngôn ngữ học, tác giả đã đưa ra quan điểm của mình về tình thái ngôn ngữ. Bài báo cũng đề cập đến các loại hình tình thái ngôn ngữ với những cái nhìn khác nhau của các nhà ngôn ngữ trên thế giới.

   9 p iemh 29/01/2020 14 0

 • Một vài suy nghĩ về diễn ngôn sư phạm trong giảng dạy tiếng Pháp

  Một vài suy nghĩ về diễn ngôn sư phạm trong giảng dạy tiếng Pháp

  Xuất phát từ những thông tin quan sát được trên thực tế, tác giả trình bày những suy nghĩ của mình về việc sử dụng ngôn ngữ của giáo viên trên lớp. Trước hết, bài viết điểm lại quá trình hình thành của khái niệm diễn ngôn sư phạm, sau đó đề cập các chức năng của loại diễn ngôn này theo lý thuyết về hành vi ngôn ngữ của Austin. Song song...

   7 p iemh 29/01/2020 18 0

 • Đặc điểm chữ Hán và phương pháp dạy học chữ Hán giai đoạn cơ sở

  Đặc điểm chữ Hán và phương pháp dạy học chữ Hán giai đoạn cơ sở

  Bài viết này xin đi sâu phân tích đặc điểm của chữ Hán, đồng thời tổng kết một số phương pháp dạy học chữ Hán dành cho giai đoạn Hán ngữ cơ sở. Hy vọng có thể bổ sung thêm một số kiến giải hữu ích cho địa hạt nghiên cứu trọng yếu này.

   7 p iemh 29/01/2020 19 0

 • Yếu tố văn hóa và liên văn hóa trong các giáo trình tiếng Pháp trình độ B2

  Yếu tố văn hóa và liên văn hóa trong các giáo trình tiếng Pháp trình độ B2

  Người ta vẫn thường nói rằng: “Học một ngoại ngữ là học cả một nền văn hóa mới”, chính vì vậy, việc học tập ngoại ngữ theo hướng văn hóa và liên văn hóa là cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi nghiên cứu những yêu cầu của khung tham chiếu châu Âu về dạy và học ngoại ngữ đối với cách tiếp cận liên văn hóa, đề cập...

   6 p iemh 29/01/2020 18 0

 • Áp dụng hoạt động viết nhật ký trong dạy kỹ năng viết tiếng Anh tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

  Áp dụng hoạt động viết nhật ký trong dạy kỹ năng viết tiếng Anh tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Thực trạng và giải pháp

  Nghiên cứu này tìm hiểu thực trạng việc áp dụng hoạt động viết nhật ký trong dạy kỹ năng viết cho sinh viên tiếng Anh tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tham gia nghiên cứu là 119 sinh viên năm thứ nhất và bốn giảng viên dạy môn kỹ năng Viết tiếng Anh cho các sinh viên.

   8 p iemh 29/01/2020 24 2

 • Đôi nét về văn hoá con số trong văn học Trung Quốc

  Đôi nét về văn hoá con số trong văn học Trung Quốc

  Xưa nay, trong nền văn học Trung Quốc có không ít văn nhân đã để lại những tác phẩm bất hủ. Trình độ của họ thật sự đã đạt đến bậc thầy trong việc đưa các con số vào những sáng tác của mình một cách hết sức sáng tạo. Tìm hiểu văn hóa con số trong văn học Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt đối với việc sáng tạo ngôn ngữ thi ca mà các...

   6 p iemh 29/01/2020 17 0

 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy kỹ năng viết cho học viên và sinh viên năm thứ ba khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy kỹ năng viết cho học viên và sinh viên năm thứ ba khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự

  Nghiên cứu này đã tìm ra ba nhóm giải pháp chính: Nhóm giải pháp từ phía người dạy, từ phía người học và các nhà quản lý giáo dục. Những nhóm giải pháp này đã được nghiên cứu dựa trên cơ sở của câu hỏi điều tra, phỏng vấn và đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Hy vọng rằng những nhóm giải pháp này sẽ mở ra một hướng mới trong...

   8 p iemh 29/01/2020 18 0

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh tại khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự: Khó khăn và giải pháp

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Anh tại khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự: Khó khăn và giải pháp

  Bài viết trình bày việc đề cập đến những lợi ích mà công nghệ thông tin mang lại trong việc giảng dạy ngoại ngữ, từ đó đánh giá thực trạng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng Anh tại Khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự. Trên cơ sở đó, chúng tôi mạnh dạn đưa ra những đề xuất nhằm thúc đẩy hơn nữa phong trào...

   5 p iemh 29/01/2020 17 0

 • Động từ trạng thái và tình thái trong các bài báo kinh tế tiếng Anh

  Động từ trạng thái và tình thái trong các bài báo kinh tế tiếng Anh

  Bài viết này cố gắng nghiên cứu xa hơn về biểu hiện phương thức và động từ tình thái bằng cách tập trung vào phân tích các phát ngôn tình thái và động từ trạng thái sử dụng trong các văn bản kinh tế được lựa chọn. Bài viết này dựa trên nghiên cứu 15 bài báo kinh tế tiếng Anh.

   7 p iemh 29/01/2020 14 0

 • Thơ tượng trưng Pháp: Đặc điểm và ảnh hưởng đối với phong trào thơ mới ở Việt Nam

  Thơ tượng trưng Pháp: Đặc điểm và ảnh hưởng đối với phong trào thơ mới ở Việt Nam

  Việc nghiên cứu trường phái thơ tượng trưng Pháp và những ảnh hưởng đối với thơ ca Việt Nam hiện đại những năm đầu thế kỷ XX giúp người học hai ngôn ngữ, hai nền văn hóa có cái nhìn tổng quan về thơ tượng trưng, về sự giao thoa ngôn ngữ-văn hóa Việt Nam và Pháp trong một khúc ngoặt của dòng chảy lịch sử.

   8 p iemh 29/01/2020 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics