• Ebook Tự học đột phá trọng âm - phát âm Tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Tự học đột phá trọng âm - phát âm Tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Tự học đột phá trọng âm - phát âm Tiếng Anh: Phần 2 cung cấp hàng trăm bài tập áp dụng lý thuyết vào luyện đề, tạo cho học sinh phản ứng nhanh trước các dạng bài tập tiếng Anh trọng âm – phát âm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   163 p iemh 27/06/2020 11 1

 • Ebook Tự học đột phá trọng âm - phát âm Tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Tự học đột phá trọng âm - phát âm Tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Tự học đột phá trọng âm - phát âm Tiếng Anh: Phần 1 gồm lý thuyết bài bản về từ vựng và hướng dẫn cách đọc từng âm đơn giản đến phức tạp nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh; phân tích, lý thuyết hóa những phương thức xác định trọng âm trong từng từ tiếng Anh ngắn/dài. Mời các bạn cùng tham khảo.

   202 p iemh 27/06/2020 8 0

 • Ý nghĩa của từng bộ môn và sự liên thông giữa các bộ môn trong khu vực ngôn ngữ học Anh với các bộ môn khác trong chương trình cử nhân sư phạm tiếng Anh

  Ý nghĩa của từng bộ môn và sự liên thông giữa các bộ môn trong khu vực ngôn ngữ học Anh với các bộ môn khác trong chương trình cử nhân sư phạm tiếng Anh

  Bài viết là một công trình nghiên cứu triết lí nằm dưới từng bộ môn trong khu vực ngôn ngữ học Anh và tính liên thông giữa các bộ môn này với các khu vực khác trong chương trình Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh (CNSPTA).

   10 p iemh 26/05/2020 16 0

 • Dạy-học Tiếng Anh theo hướng tích cực - nhân tố quan trọng để tạo nên lớp học hạnh phúc

  Dạy-học Tiếng Anh theo hướng tích cực - nhân tố quan trọng để tạo nên lớp học hạnh phúc

  Bài viết bàn về dạy-học tiếng Anh theo hướng tích cực - nhân tố quan trọng để đạt đến lớp học hạnh phúc, nơi mà người học, người dạy và những người có liên quan cảm thấy hạnh phúc trong suốt quá trình hoạt động để đạt được kết quả mong muốn. Đó cũng là đích đến của quá trình dạy-học tiếng Anh trong nhà trường hiện nay.

   7 p iemh 26/05/2020 14 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tiếng Anh nhìn từ góc độ giảng viên

  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tiếng Anh nhìn từ góc độ giảng viên

  Nghiên cứu chỉ ra một số điểm cần cải tiến để nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho sinh viên như thiếu phòng thực hành tiếng, trang thiết bị giảng dạy trên lớp cũng như nhu cầu cần có được tài liệu, giáo trình giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tiễn giảng dạy tại khu vực miền núi phía Bắc.

   6 p iemh 26/05/2020 12 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên không chuyên

  Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên không chuyên

  Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nhu cầu học tiếng Anh và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên không chuyên Anh. Một trăm lẻ hai sinh viên đang học năm thứ 2 chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) tại một Trường Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh được mời trả lời bảng câu hỏi.

   12 p iemh 26/05/2020 18 0

 • Nghiên cứu hành động: Tinh chỉnh các hoạt động trong giảng dạy tiếng Anh

  Nghiên cứu hành động: Tinh chỉnh các hoạt động trong giảng dạy tiếng Anh

  Bài viết trình bày những vấn đề cơ bản về lý thuyết và các bước cụ thể thực hiện NCHĐ giúp giảng viên, đặc biệt là giảng viên tiếng Anh, thực hành NCHĐ, điều chỉnh và tinh chỉnh các hoạt động giảng dạy để nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy và học tiếng Anh, đáp ứng đòi hòi ngày càng cao của xã hội.

   4 p iemh 26/05/2020 11 0

 • Nâng cao hiệu quả việc rèn kỹ năng dịch thuật cho sinh viên chuyên ngữ thông qua hệ thống bài tập theo thang nhận thức Bloom

  Nâng cao hiệu quả việc rèn kỹ năng dịch thuật cho sinh viên chuyên ngữ thông qua hệ thống bài tập theo thang nhận thức Bloom

  Bài viết trình bày kết quả thực nghiệm sử dụng hệ thống bài tập rèn kỹ năng dịch cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh. Hệ thống bài tập được thiết kế dựa theo thang nhận thức Bloom, được sắp xếp từ cấp độ nhận thức thấp (nhớ, hiểu) đến cấp độ nhận thức cao nhất (đánh giá), nhằm hỗ trợ sinh viên rèn kỹ năng dịch một cách...

   14 p iemh 26/05/2020 17 0

 • Sổ tay 2000 từ vựng tiếng Hàn

  Sổ tay 2000 từ vựng tiếng Hàn

  Cuốn sách "Sổ tay 2000 từ vựng tiếng Hàn" được tuyển chọn từ các đề thi topik, giúp các bạn ôn luyện và nắm bắt các từ vựng cần thiết, thông dụng, từ đó tạo tiền đề cho việc giao tiếp cũng như thi cử.

   72 p iemh 29/01/2020 121 0

 • Ngôn ngữ nhạy cảm và đào tạo tiếng Anh

  Ngôn ngữ nhạy cảm và đào tạo tiếng Anh

  Để tạo cho người học một khả năng giao tiếp hữu hiệu trong hoàn cảnh thực thì việc mô tả ngôn ngữ trong chương trình đào tạo cần phải sát với đời sống thực của ngôn ngữ. Bài viết lập luận ủng hộ cho việc đưa khu vực nhạy cảm này vào chương trình đào tạo tiếng Anh ở Việt Nam nhằm rút ngắn hơn nữa khoảng cách giữa tiếng Anh trong nhà...

   18 p iemh 29/01/2020 57 1

 • Tình thái ngôn ngữ và các phương tiện biểu đạt tình thái ngôn ngữ trong tiếng Pháp

  Tình thái ngôn ngữ và các phương tiện biểu đạt tình thái ngôn ngữ trong tiếng Pháp

  Bài viết đề cập đến các vấn đề cốt lõi về tính tình thái trong ngôn ngữ. Từ việc phân tích định nghĩa của các nhà ngôn ngữ học, tác giả đã đưa ra quan điểm của mình về tình thái ngôn ngữ. Bài báo cũng đề cập đến các loại hình tình thái ngôn ngữ với những cái nhìn khác nhau của các nhà ngôn ngữ trên thế giới.

   9 p iemh 29/01/2020 48 0

 • Một vài suy nghĩ về diễn ngôn sư phạm trong giảng dạy tiếng Pháp

  Một vài suy nghĩ về diễn ngôn sư phạm trong giảng dạy tiếng Pháp

  Xuất phát từ những thông tin quan sát được trên thực tế, tác giả trình bày những suy nghĩ của mình về việc sử dụng ngôn ngữ của giáo viên trên lớp. Trước hết, bài viết điểm lại quá trình hình thành của khái niệm diễn ngôn sư phạm, sau đó đề cập các chức năng của loại diễn ngôn này theo lý thuyết về hành vi ngôn ngữ của Austin. Song song...

   7 p iemh 29/01/2020 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics