• Giáo trình Autocad 2D dùng cho phiên bản Autocad 2018: Phần 1

  Giáo trình Autocad 2D dùng cho phiên bản Autocad 2018: Phần 1

  Giáo trình Autocad 2D dùng cho phiên bản AUTOCAD 2018: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Làm quen với giao diện mới của Autocad; Các thiết lập ban đầu trong Autocad; Thiết lập cơ bản trong Option; Thiết lập về giao diện trong Auto/Autocad;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   26 p iemh 29/11/2021 3 0

 • Giáo trình Autocad 2D dùng cho phiên bản Autocad 2018: Phần 2

  Giáo trình Autocad 2D dùng cho phiên bản Autocad 2018: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Autocad 2D dùng cho phiên bản Autocad 2018" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các lệnh dựng hình thường xuyên sử dụng trong Autocad; Thiết lập và quản lý LAYER; Quản lý các đối tượng Text, Dim, Leader, Hatch trong Autocad;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   203 p iemh 29/11/2021 3 0

 • Giáo trình Bảo mật dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình Bảo mật dữ liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mật mã khóa công khai; Hệ mật RSA; Hệ mật Rabin; Ưu nhược điểm của hệ mật khóa công khai; Hàm băm và chữ kí số; Sơ đồ Ong - Schnorr - Shami; Ứng dụng của chữ ký số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p iemh 27/10/2021 10 0

 • Giáo trình Bảo mật dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình Bảo mật dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin và các hình thức tấn công hệ thống thông tin; Mật mã và an toàn thông tin; Cơ sở toán học của lý thuyết mật mã; Hệ mật mã khóa bí mật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   133 p iemh 27/10/2021 16 0

 • Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục kỹ năng sống

  Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục kỹ năng sống

  Tài liệu giảng dạy môn Giáo dục kỹ năng sống gồm có 4 bài học, cung cấp cho người học những kiến thức về: Một số vấn đề chung về kỹ năng sống; Vai trò, tác dụng của giáo dục kỹ năng sống; Nguyên tắc, phương pháp giáo dục kỹ năng sống; Vận dụng tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo...

   34 p iemh 28/09/2021 144 20

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm hiểu môi trường .NET và Visual Basic.NET; Cơ sở lập trình trong Visual Basic.NET; Lập trình hướng đối tượng; Làm việc với các điều khiển; Tạo lập cơ sở dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   135 p iemh 28/09/2021 38 0

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu ADO.NET; Tạo báo cáo bằng Crystal report; Phân phối và đóng gói ứng dụng Visual Basic.NET. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p iemh 28/09/2021 42 0

 • Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về lập trình windows và visual basic 6.0, Cơ sở lập trình trong visual basic 6.0, Lập trình với các điều khiển thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p iemh 28/09/2021 35 0

 • Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2

  Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Lập trình Windows: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình với các điều khiển mở rộng; Lập trình cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p iemh 28/09/2021 33 0

 • Giáo trình Pháp tổ chức công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

  Giáo trình Pháp tổ chức công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

  'Giáo trình Pháp tổ chức công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp' được biên soạn với các nội dung lý luận chung về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; một số hoạt động nghiệp vụ của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và sao nhi đồng; một số vấn đề chung về hoạt động...

   56 p iemh 28/09/2021 48 2

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh

  Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh

  "Giáo trình Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Trần Văn Chinh" trang bị cho người học tổng quan về máy tính điện tử; Cơ sở và logic; Tổ chức bộ xử lý trung tâm; Bộ nhớ chính; Quá trình vào ra và thiết bị ngoại vi; Hợp ngữ.

   165 p iemh 28/09/2021 43 0

 • Giáo trình môn học Kiến trúc máy tính

  Giáo trình môn học Kiến trúc máy tính

  Giáo trình Kiến trúc máy tính nhằm trang bị cho người đọc các nội dung chủ yếu sau: Lịch sử phát triển của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy tính; Giới thiệu các thành phần cơ bản của một hệ thống máy tính, khái niệm về kiến trúc máy tính, tập lệnh; Giới thiệu cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: Tổ chức, chức năng và...

   94 p iemh 28/09/2021 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics