• Giáo dục Việt Nam quán triệt giáo huấn của Hồ Chí Minh

  Giáo dục Việt Nam quán triệt giáo huấn của Hồ Chí Minh

  Bài viết cho thấy, Nền quốc học Việt Nam trong hơn 75 năm qua đã thực hiện các giáo huấn của Hồ Chí Minh về xây dựng nền giáo dục cho mọi người; Tổ chức hệ thống giáo dục quốc dân bao quát giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội; Xây dựng nhà trường Việt thực hiện nguyên lí giáo dục “Học đi với hành”, “Lấy tự học...

   10 p iemh 27/12/2021 10 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục trong phát triển kinh tế - xã hội và sự vận dụng của Đảng ta thời kì đổi mới

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục trong phát triển kinh tế - xã hội và sự vận dụng của Đảng ta thời kì đổi mới

  Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (cung cấp nguồn nhân lực, phát triển khoa học kinh tế, quản lí kinh tế, hợp tác quốc tế, chống các cản lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội); Làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của giáo dục qua các Đại hội...

   9 p iemh 27/12/2021 17 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về “chuẩn” của người giáo viên nhân dân một cách tiếp cận

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về “chuẩn” của người giáo viên nhân dân  một cách tiếp cận

  Bài viết nhằm mục đích làm rõ thêm một cách tiếp cận trong quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò, các tiêu chuẩn của nhà giáo trong thời đại Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong quan điểm của Hồ Chí Minh, “không có thầy giáo thì không có nền giáo dục” và người thầy thực sự phải đảm bảo chuẩn về lí tưởng nghề nghiệp, phẩm...

   10 p iemh 27/12/2021 8 0

 • Minh triết Hồ Chí Minh soi sáng đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục

  Minh triết Hồ Chí Minh soi sáng đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục

  Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu vận dụng minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục và kinh nghiệm giáo dục tiểu học ở Nhật Bản liên quan đến giáo dục cho mọi người; Gắn học với hành, gắn giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội, thực hiện giáo dục toàn diện và phát huy cao nhất tiềm năng sẵn có của từng học sinh.

   9 p iemh 27/12/2021 8 0

 • Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ “đức” và “tài” theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ “đức” và “tài” theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Bài viết cho thấy, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng nền giáo dục mới, nhằm đào tạo ra con người phát triển toàn diện. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Người đánh giá cao vai trò và cách thức xây dụng đội ngũ giáo viên vừa “hồng” vừa “chuyên”, vừa có “đức”, vừa có “tài”.

   9 p iemh 27/12/2021 14 2

 • Một số vấn đề lí luận về phát triển hạnh phúc và cảm nhận hạnh phúc cho người học trong bối cảnh học đường

  Một số vấn đề lí luận về phát triển hạnh phúc và cảm nhận hạnh phúc cho người học trong bối cảnh học đường

  Bài viết nhằm tìm hiểu tác động tích cực của hạnh phúc, cảm nhận hạnh phúc đến người học ở mọi lứa tuổi trong bối cảnh học đường. Đây là cách giúp vừa tối ưu hóa được thành tựu của người học và cũng giảm bớt các rối loạn tâm lí có liên quan đến bối cảnh học đường và quan trọng nhất là thúc đẩy việc xây dựng trường học...

   16 p iemh 27/12/2021 9 0

 • Từ quan niệm của Hồ Chí Minh về nhà giáo, nghĩ về vị thế nhà giáo trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay

  Từ quan niệm của Hồ Chí Minh về nhà giáo, nghĩ về vị thế nhà giáo trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay

  Bài viết trên cơ sở phân tích những quan niệm của Hồ Chủ tịch về nghề giáo viên, quan niệm về vị thế nhà giáo của các tổ chức giáo dục trên thế giới, đưa ra những nhận định, suy ngẫm và phương châm hành động để khẳng định được vị thế của nhà giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

   8 p iemh 27/12/2021 8 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cộng hòa xã hội và xây dựng cộng hòa xã hội ở Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ...

   41 p iemh 29/11/2021 27 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đối tượng của tư tưởng Hồ Chí Minh; Phương pháp nghiên cứu; Ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p iemh 29/11/2021 22 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p iemh 29/11/2021 19 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Vận dụng tư tưởng hồ Chí Minh và công...

   18 p iemh 29/11/2021 20 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế cung cấp cho người học các kiến thức: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế...

   19 p iemh 29/11/2021 27 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics