• Ebook Về vấn đề nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Ebook Về vấn đề nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Cuốn sách "Về vấn đề nhà nước và pháp luật" gồm một số bài viết và bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật từ năm 1919 đến năm 1969, được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản lần thứ hai năm 1995-1996. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   314 p iemh 24/09/2022 2 0

 • Ebook Về vấn đề nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Ebook Về vấn đề nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Cuốn sách "Về vấn đề nhà nước và pháp luật" là tài liệu quý và thiết thực cho mỗi cán bộ, đảng viên đang công tác và học tập trong ngành tư pháp nói riêng và trong tất cả các ngành, các cấp nói chung, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên các trường đại học và đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đối với việc tra...

   364 p iemh 24/09/2022 3 0

 • Ebook 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần: Phần 1

  Ebook 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần: Phần 1

  Cuốn sách "70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần" được biên soạn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử, đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta...

   135 p iemh 24/09/2022 2 0

 • Ebook 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần: Phần 2

  Ebook 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần" trình bày về những nhân tố tác động chủ yếu đối với việc xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản xây dựng sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Mời...

   83 p iemh 24/09/2022 1 0

 • Ebook Phong cách Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Phong cách Hồ Chí Minh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phong cách Hồ Chí Minh" giới thiệu những nội dung cơ bản về hệ thống phong cách Hồ Chí Minh gồm: Phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p iemh 22/08/2022 39 2

 • Ebook Phong cách Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Phong cách Hồ Chí Minh: Phần 2

  Cuốn sách "Phong cách Hồ Chí Minh" giới thiệu những câu chuyện minh họa rất giản dị, đời thường nhưng lại vô chùng xúc động, giàu ý nghĩa, giúp người đọc hiểu được phong cách Hồ Chí Minh - một phong cách văn hóa Việt Nam điển hình, rất gần gũi và thân thuộc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   222 p iemh 22/08/2022 40 1

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 1

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 1

  Tiếp nối tập II, tập III ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư gồm có các chương sau: Chương XIX T.R. Man-Tút; Chương XX sự tan rã của trường phái Ri-Các-Đô; Chương XXI Phái đối lập với các nhà kinh tế chính trị học trên cơ sở học thuyết Ri-Các-Đô. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   453 p iemh 22/08/2022 33 0

 • Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 2

  Ebook Các học thuyết về giá trị thặng dư (Tập III): Phần 2

  Ebook Tìm hiểu về Lịch sử các học thuyết giá trị thặng dư (Tập III): Phần 2 gồm có những chương sau: Chương XXII Răm-Xây; Chương XXIII Séc-Buy-Li-Ê; Chương XXIV Ri-Sớt Giôn-Xơ; Phụ lục: Thu nhập và những nguồn của nó - Khoa kinh tế chính trị tầm thường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   475 p iemh 22/08/2022 30 0

 • Xứ ủy Nam Kỳ trong cuộc vận động tiến tới Cách mạng tháng Tám ở Nam Kỳ (1940-1945)

  Xứ ủy Nam Kỳ trong cuộc vận động tiến tới Cách mạng tháng Tám ở Nam Kỳ (1940-1945)

  Bài viết trình bày tình hình Xứ ủy Nam Kỳ (1941-1942); Xứ ủy Nam Kỳ nỗ lực phục hồi tổ chức Đảng (1943-1945); Xứ ủy Nam Kỳ lãnh đạo chuẩn bị lực lượng và khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

   11 p iemh 22/08/2022 20 0

 • Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị - nhiệm vụ trọng tâm đưa Lý Sơn phát triển mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh

  Phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị - nhiệm vụ trọng tâm đưa Lý Sơn phát triển mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh

  Bằng phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm, bài viết tập trung nghiên cứu quá trình lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trên nhiều phương diện. Từ đó, đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ từ nhận thức đến tổ chức hành động thực tiễn nhằm nâng cao...

   5 p iemh 22/08/2022 16 0

 • Bối cảnh ra đời và hoạt động của Đảng thanh niên ở Nam Kỳ (1926-1927)

  Bối cảnh ra đời và hoạt động của Đảng thanh niên ở Nam Kỳ (1926-1927)

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các hoạt động đấu tranh đòi tự do dân chủ của Nguyễn An Ninh, Phan Châu Trinh và nhiều trí thức yêu nước trên diễn đàn báo chí, nghị trường ở Sài Gòn diễn ra sôi động, trong đó nổi lên là hoạt động của Đảng Lập hiến do Bùi Quang Chiêu lãnh đạo. Bài viết đi sâu phân tích bối cảnh ra đời, hoạt động và...

   8 p iemh 22/08/2022 20 0

 • Đánh bại chiến thuật thiết xa vận trong trận Ấp Bắc (2-1-1963)

  Đánh bại chiến thuật thiết xa vận trong trận Ấp Bắc (2-1-1963)

  Trong chiến lược này, chiến thuật “thiết xa vận” với mũi xung kích chủ yếu là xe bọc thép M.113 đã thể hiện sức mạnh áp đảo và gây ra nhiều thương vong cho Quân Giải phóng miền Nam. Yêu cầu đặt ra là phải tìm được biện pháp đánh bại chiến thuật “thiết xa vận”. Phải đến trận Ấp Bắc (2-1-1963), ta mới có đáp áp cho câu hỏi này.

   9 p iemh 22/08/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics