• Tạp chí Cộng sản Số 19 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 19 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 19 (7-2002) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p iemh 25/10/2019 14 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 20 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 20 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 20 (7-2002) trình bày các nội dung chính sau: Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể để quyết định những công việc hệ trọng của đất nước, mười năm công tác tổ chức, cán bộ của Đảng và những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   66 p iemh 25/10/2019 12 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 21 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 21 (7-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 21 (7-2002) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, nhân kỷ niệm lần thứ 55 Ngày Thương Binh, Liệt sĩ;... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p iemh 25/10/2019 16 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002) trình bày các nội dung chính sau: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p iemh 25/10/2019 12 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 14 (5-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 14 (5-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 14 (5-2002) trình bày các nội dung chính sau: Chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XI, nhân kỷ niệm lần thứ 112 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   87 p iemh 25/10/2019 11 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 18 (6-2003)

  Tạp chí Cộng sản Số 18 (6-2003)

  Tạp chí Cộng sản Số 18 (6-2003) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6),... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   66 p iemh 25/10/2019 9 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 22 (8-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 22 (8-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 22 (8-2002) trình bày các nội dung chính sau: Chào mừng kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI, kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng và Tạp chí Cộng sản ra số đầu,... Mời quý độc giả tham khảo.

   71 p iemh 25/10/2019 8 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 29 (10-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 29 (10-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 29 (10-2002) trình bày các nội dung chính sau: 72 năm truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng công tác tham mưu và phục vụ,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   66 p iemh 25/10/2019 7 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - TS. Lê Quang Hậu

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - TS. Lê Quang Hậu

  Bài giảng trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc các nội dung.

   10 p iemh 25/10/2019 5 0

 • Bài giảng Chuyên đề - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

  Bài giảng Chuyên đề - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

  Bài giảng Chuyên đề - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

   35 p iemh 25/10/2019 7 1

 • Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong cách mạng Tháng Tám 1945 - minh chứng của triết lý Hồ Chí Minh về chủ thể chính trị

  Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong cách mạng Tháng Tám 1945 - minh chứng của triết lý Hồ Chí Minh về chủ thể chính trị

  Trong hệ thống triết lý chính trị Hồ Chí Minh, triết lý về chủ thể chính trị chiếm vị trí quan trọng. Nó trả lời cho câu hỏi: Ai sẽ là người thực hiện trên con đường đạt đến các giá trị đích thực của một nền chính trị? Triết lý Hồ Chí Minh về chủ thể chính trị của cách mạng Việt Nam là người dân, là nhân dân. Sức mạnh của nhân...

   6 p iemh 25/10/2019 6 0

 • Đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông

  Đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông

  Bài viết trình bày khái lược thực trạng công tác giảng dạy lý luận chính trị tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, chỉ ra những điểm mạnh và hạn chế nhất định trong giảng dạy học các môn lý luận chính trị, trên cơ sở đó tác giả đề xuất 5 biện pháp về đổi mới nội dung chương trình, tập bài giảng, giáo án, phương pháp dạy học cho...

   8 p iemh 25/10/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics