• Bài giảng Luật hành chính Việt Nam: Chương 4 - GV Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Luật hành chính Việt Nam: Chương 4 - GV Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - Chương 4: Kiểm soát đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước trình bày khái quát về kiểm soát đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước, giám sát đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước, kiểm tra thanh tra đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

   23 p iemh 27/12/2018 46 1

 • Bài giảng Luật hành chính Việt Nam: Chương 1 - GV Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Luật hành chính Việt Nam: Chương 1 - GV Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - Chương 1: Khái quát chung về Luật hành chính Việt Nam trình bày khái niệm Luật hành chính, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh Luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính, khoa học Luật hành chính Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   45 p iemh 27/12/2018 39 0

 • Bài giảng Luật hành chính Việt Nam: Chương 2 - GV Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Luật hành chính Việt Nam: Chương 2 - GV Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - Chương 2: Chủ thể Luật hành chính Việt Nam trình bày khái quát chung về chủ thể Luật hành chính Việt Nam, cơ quan hành chính nhà nước - chủ thể cơ bản của Luật hành chính cán bộ, công chức, địa vị pháp lý - hành chính của tổ chức xã hội và địa vị pháp lý - hành chính của công dân Việt Nam.

   174 p iemh 27/12/2018 35 0

 • Bài giảng Thẩm quyền hành chính: Chương 3 - GV. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Thẩm quyền hành chính: Chương 3 - GV. Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Thẩm quyền hành chính - Chương 3: Thẩm quyền áp dụng cưỡng chế hành chính gồm ba nội dung, trình bày khái quát chung về cưỡng chế hành chính, thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính trong những...

   46 p iemh 27/12/2018 33 0

 • Bài giảng Luật hành chính Việt Nam: Chương 5 - GV Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Luật hành chính Việt Nam: Chương 5 - GV Nguyễn Minh Tuấn

  Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - Chương 5: Xét xử hành chính Việt Nam trình bày khái quát về tài phán hành chính, đối tượng xét xử hành chính của Tòa án, thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án, chủ thể tham gia tố tụng hành chính và các giai đoạn tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   45 p iemh 27/12/2018 39 0

 • Bài giảng Nhập môn hành chính nhà nước

  Bài giảng Nhập môn hành chính nhà nước

  Bài giảng "Nhập môn hành chính nhà nước" trình bày về những vấn đề chung về hành chính nhà nước, thể chế hành chính nhà nước, chức năng, và phương pháp hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   286 p iemh 27/12/2018 35 1

 • Bài giảng Văn phòng và công tác hành chính văn phòng - ThS. Nguyễn Thị Ly

  Bài giảng Văn phòng và công tác hành chính văn phòng - ThS. Nguyễn Thị Ly

  Bài giảng Văn phòng và công tác hành chính văn phòng được biên soạn nhằm mục đích phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Qua nội dung trình bày trong bài giảng, người học sẽ nắm được các kiến thức cơ bản: Khái niệm về văn phòng, vị trí, vai trò của văn phòng, các loại văn phòng và tiêu chuẩn của các nhà quản trị văn phòng. Mời các bạn...

   21 p iemh 27/12/2018 41 0

 • Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 1)

  Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 1)

  Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 1) cung cấp cho các bạn những kiến thức về quản trị thông tin, quản trị nguồn nhân lực, quản trị dự án, quan hệ công chúng, kĩ thuật soạn thảo văn bản.

   132 p iemh 24/08/2018 81 1

 • Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 2)

  Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 2)

  Mời các bạn tham khảo Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 2) sau đây để nắm bắt được những kiến thức về quản lí tài sản; bảo trì, bảo hành tài sản thiết bị; quản lí việc sử dụng văn phòng phẩm và một số nội dung khác.

   77 p iemh 24/08/2018 74 0

 • Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương

  Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương

  Ngày 21/7/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 746/QĐ-BNV ban hành tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tài liệu gồm có 3 phần, phần 1 trình bày kiến thức chung, phần 2 trình bày về các kỹ năng tham mưu và quản lý điều hành, phần 3 là nghiên cứu thực tế và viết đề án.

   309 p iemh 23/04/2018 211 8

 • Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương - Chuyên đề 13: Kỹ năng làm việc nhóm

  Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương - Chuyên đề 13: Kỹ năng làm việc nhóm

  Tài liệu bồi dưỡng ngạnh chuyên viên và tương đương - Chuyên đề 13: Kỹ năng làm việc nhóm. Chuyên đề được thiết kế nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ thuật và kinh nghiệm giúp người học phát triển kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

   17 p iemh 23/04/2018 166 2

 • Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương - Chuyên đề 12: Quản lý hồ sơ

  Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương - Chuyên đề 12: Quản lý hồ sơ

  Tài liệu bồi dưỡng ngạnh chuyên viên và tương đương - Chuyên đề 12: Quản lý hồ sơ. Chuyên đề được thiết kế nhằm cung cấp cho công chức ngạch chuyên viên những kỹ năng cơ bản trong quản lý hồ sơ công việc tham mưu, tư vấn về những vấn đề liên quan.

   12 p iemh 23/04/2018 153 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics