• Giáo trình Văn thư: Phần 1

  Giáo trình Văn thư: Phần 1

  Phần 1 giáo trình “Văn thư” cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về công tác văn thư, tổ chức quản lý công tác văn thư và đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ văn thư; tiêu chuẩn hóa trong công tác văn thư,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p iemh 24/12/2019 49 0

 • Giáo trình Văn thư: Phần 2

  Giáo trình Văn thư: Phần 2

  Phần 2 giáo trình “Văn thư” cung cấp cho người học các kiến thức: Lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, quản lý và sử dụng con dấu, quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   214 p iemh 24/12/2019 38 0

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Chương 6 của bài giảng Quản trị hành chính văn phòng trình bày các nội dung về hoạch định và kiểm soát công việc văn phòng. Chương này giúp người học hiểu được thế nào là hoạch định công việc văn phòng và biết cách xây dựng kế hoạch phù hợp cho văn phòng, biết cách kiểm tra công việc văn phòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p iemh 24/12/2019 25 0

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng chương 5 trình bày về hoạt động cung cấp thông tin văn phòng. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Ý nghĩa và vai trò thông tin trong hoạt động của các cơ quan, quy trình thu thập và cung cấp thông tin, lưu trữ thông tin.

   11 p iemh 24/12/2019 25 0

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 7 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Khi tuyển dụng người quản trị hành chính văn phòng cần xác định: Vị trí cần người như thế nào? Vị trí đó có vai trò như thế nào trong hoạt động của văn phòng, cơ quan? Điều gì sẽ xảy ra nếu như không có ai làm ở vị trí đó?... Trong bài giảng chương 7 này, các bạn sẽ cùng tìm hiểu về công tác nhân sự văn phòng. Để biết thêm nội dung chi...

   32 p iemh 24/12/2019 25 0

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Chương 3 cung cấp các nội dung liên quan đến công việc quản lý hồ sơ tài liệu trong cơ quan, tổ chức. Chương này gồm có các nội dung: Quy trình văn bản đi - đến, quản lý hồ sơ tài liệu,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p iemh 24/12/2019 25 0

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng chương 1 trình bày về văn phòng và quản trị hành chính văn phòng trong các cơ quan. Chương này gồm có các nội dung chính như: Tổ chức văn phòng trong các cơ quan, quản trị hành chính văn phòng, tổ chức văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết trong bài giảng.

   20 p iemh 24/12/2019 25 0

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Chương 2 cung cấp cho người học các nội dung về văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản trong công việc hành chính văn phòng. Chương này trình bày một số nội dung khái quát hệ thống văn bản, soạn thảo văn bản hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p iemh 24/12/2019 26 0

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Chương 4 của bài giảng Quản trị hành chính văn phòng hướng dẫn người học các quy trình tổ chức cuộc họp trong quản trị hành chính văn phòng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Công việc chuẩn bị, diễn biến cuộc họp, công việc sau cuộc họp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p iemh 24/12/2019 25 0

 • Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 8 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng: Chương 8 - ThS. Nguyễn Văn Báu

  Giao tiếp - ứng xử là một trong những yếu tố phản ánh trình độ văn hóa của một cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trình độ văn hóa lại là một trong những thước đo đặc biệt để đánh giá giá trị của một cá nhân hay cộng đồng. Cùng tham khảo bài giảng Quản trị hành chính văn phòng chương 8 để biết thêm về các kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong trong...

   90 p iemh 24/12/2019 25 0

 • Bài giảng Quyết định quản lý hành chính nhà nước

  Bài giảng Quyết định quản lý hành chính nhà nước

  Bài giảng Quyết định quản lý hành chính nhà nước sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, phân loại; tính hợp pháp, hợp lý; đình chỉ, bãi bỏ; khiếu nại, khởi kiện; quy trình ban hành;... của việc quản lý hành chính nhà nước.

   49 p iemh 24/12/2019 26 0

 • Bài giảng Chuyên đề: Quản lý hành chính - tư pháp - ThS. Trần Hữu Minh

  Bài giảng Chuyên đề: Quản lý hành chính - tư pháp - ThS. Trần Hữu Minh

  Bài giảng Chuyên đề: Quản lý hành chính - tư pháp do ThS. Trần Hữu Minh biên soạn trình bày các nội dung: Khái quát chung về quản lý hành chính - tư pháp, nội dung quản lý hành chính tư pháp trong một số lĩnh vực cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p iemh 24/12/2019 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics