• Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 2

  Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Họ vi điều khiển 8051" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động ngắt; Lập trình hợp ngữ; Cấu trúc chương trình; Ưu và khuyêt điểm của lập trình có cấu trúc; Thiết kế và giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   152 p iemh 23/05/2023 8 0

 • Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 1

  Ebook Họ vi điều khiển 8051: Phần 1

  Tài liệu "Họ vi điều khiển 8051" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bộ nhớ bán dẫn; Dữ liệu điều khiển; Các thiết bị xuất nhập; Từ bộ vi xử lý đến bộ vi điều khiển; Cấu trúc của port xuất nhập; Các thanh ghi chức năng đặc biệt; Hoạt động của port nối tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   101 p iemh 23/05/2023 6 0

 • Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 2

  Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 2

  Nội cung cuốn "Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001" gồm có: Khái quát về bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000; Tóm tắt nội dung tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 và hướng dẫn cách thức đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn; Tóm tắt quá trình triển khai ISO/IEC 27001:2013 tại doanh nghiệp; Hướng dẫn cách thực hiện dự án ISMS tại tổ chức, doanh nghiệp, những...

   75 p iemh 23/05/2023 6 0

 • Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 1

  Ebook Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Phần 1

  Cuốn sách nhỏ này nhằm mục đích cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000về lĩnh vực an toàn thông tin và hướng dẫn các bước hoạch định, xây dựng, vận hành một hệ thống quản lý an toàn thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 27001 để bảo vệ các tài sản thông tin phục vụ cho các...

   109 p iemh 23/05/2023 6 0

 • Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 1

  Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 1

  Giáo trình "Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo" được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   52 p iemh 23/05/2023 7 0

 • Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 2

  Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo" trình bày các nội dung: Một số vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p iemh 23/05/2023 7 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 2

  Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đổi mới quản lý giáo dục, lãnh đạo và quản lý nhà trường, lao động quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   182 p iemh 23/05/2023 6 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 1

  Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục" giới thiệu tới người đọc nội dung ba chương đầu bao gồm: Khái quát về quản lý giáo dục và khoa học quản lý giáo dục, quá trình quản lý giáo dục, quản lý nhà nước về giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   175 p iemh 23/05/2023 6 0

 • Ebook Quản lý giáo dục: Phần 2

  Ebook Quản lý giáo dục: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Quản lý giáo dục" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quản lý tài chính trong giáo dục, Quản lý chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, quản lý thiết bị trong nhà trường, thông tin quản lý giáo dục trong nhà trường,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p iemh 23/05/2023 5 0

 • Ebook Quản lý giáo dục: Phần 1

  Ebook Quản lý giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý giáo dục" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về quản lý, các mô hình quản lý nhà nước về giáo dục, kinh nghiệm quốc tế về quản lý giáo dục, quản lý nhà nước về giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, quản lý nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   236 p iemh 23/05/2023 6 0

 • Giáo trình Quản lý giáo dục đại học quân sự: Phần 1

  Giáo trình Quản lý giáo dục đại học quân sự: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Quản lý giáo dục đại học quân sự" trình bày những nội dung về: những vấn đề chung của quản lý giáo dục đại học quân sự; kế hoạch chiến lược và mục tiêu quản lý giáo dục đại học quân sự; quá trình quản lý giáo dục ở đại học quân sự; nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục ở đại học quân sự;... Mời...

   72 p iemh 23/05/2023 5 0

 • Giáo trình Quản lý giáo dục đại học quân sự: Phần 2

  Giáo trình Quản lý giáo dục đại học quân sự: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Quản lý giáo dục đại học quân sự" tiếp tục trình bày những nội dung về: quản lý nguồn nhân lực giáo dục đại học quân sự; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật giáo dục đại học quân sự; chất lượng và quản lý chất lượng giáo dục đại học quân sự; người cán bộ quản lý ở đại học quân sự;... Mời các bạn cùng...

   68 p iemh 23/05/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics