• Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV

  Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV

  Công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2019 hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên" trong trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   8 p iemh 04/08/2021 53 6

 • Công văn số 1363/SGDĐT-QLT

  Công văn số 1363/SGDĐT-QLT

  Công văn số 1363/SGDĐT-QLT năm 2020 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   16 p iemh 04/08/2021 27 2

 • Công văn số 3125/BGDĐT-NGCBQLGD

  Công văn số 3125/BGDĐT-NGCBQLGD

  Công văn số 3125/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2019 về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   5 p iemh 04/08/2021 25 0

 • Công văn số số 2330/BGDĐT-KHTC

  Công văn số số 2330/BGDĐT-KHTC

  Công văn số số 2330/BGDĐT-KHTC năm 2019 thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   5 p iemh 04/08/2021 21 0

 • Thông tư số 29/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 29/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 29/2017/TT-BLDTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   12 p iemh 04/08/2021 17 0

 • Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trường cao đẳng. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   52 p iemh 04/08/2021 16 0

 • Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 21 tháng 11 năm 2014;...

   7 p iemh 04/08/2021 20 0

 • Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH Quy định về điều lệ trường trung cấp. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...

   52 p iemh 04/08/2021 16 0

 • Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   39 p iemh 04/08/2021 19 0

 • Thông tư số 08/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 08/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 08/2017/TT-BLDTBXH ban hành quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Được căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   28 p iemh 04/08/2021 16 0

 • Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 15/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Được căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   28 p iemh 04/08/2021 18 3

 • Thông tư số 17/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 17/2017/TT-BLDTBXH

  Thông tư số 17/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng. Được căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014.

   32 p iemh 04/08/2021 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics