• Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 2 trình bày các nội dung về hiện đại hóa giáo dục với xây dựng đội ngũ giáo viên, hiện đại hóa giáo dục với cải cách cơ chế giáo dục, đào tạo nhân tài, sáng tạo tri thức, mở cửa giáo dục. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   277 p iemh 21/03/2019 4 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 3

  Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 3

  Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 3 trình bày các nội dung về lãnh đạo và quản lý nhà trường, lao động quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, hiệu quả lao động quản lý giáo dục, "tam giác" hình thành khoa học quản lý giáo dục, sử dụng thống kê toán học trong nghiên cứu quản lý giáo dục,... Để...

   98 p iemh 21/03/2019 6 0

 • Ebook Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Cuốn sách này là một sự tổng hợp lý luận quản lý giáo dục mà các tác giả đã thừa kế từ những người thầy, sự cọ xát với thực tiễn quản lý giáo dục đất nước, qua học tập, trao đổi với các đồng nghiệp nước ngoài trong thời kỳ hội nhập. Phần 1 của cuốn sách này sẽ trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về lý luận...

   178 p iemh 21/03/2019 2 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 1

  Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 1

  Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc những khái quát quản lý giáo dục và khoa học quản lý giáo dục, quá trình quản lý giáo dục thông qua các nội dung chính sau: Định nghĩa của quản lý giáo dục, các yếu tố của quản lý giáo dục, đối tượng quản lí giáo dục, động lực trong quản lý giáo...

   142 p iemh 21/03/2019 3 0

 • Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1

  Ebook Hiện đại hóa giáo dục: Phần 1 trình bày các nội dung về ý nghĩa và giá trị của việc hiện đại hóa giáo dục, mục tiêu hiện đại hóa giáo dục của Giang Tô, hiện đại hóa giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục, công bằng trong giáo dục, hiện đại hóa giáo dục và đầu tư giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   306 p iemh 21/03/2019 2 0

 • Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 2

  Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 2

  Ebook Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về khoa học quản lý giáo dục với các nội dung chính sau: Quản lý nhà nước về giáo dục, phân cấp quản lý giáo dục, chính sách giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục, xu hướng đổi mới quản lý giáo dục và mô hình quản lý giáo dục trên thế giới,...

   117 p iemh 21/03/2019 1 0

 • Ebook Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Quản lý giáo dục một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2 tiếp tục trình bày các vấn đề trong quản lý giáo dục, cụ thể là: Quản lý chương trình giáo dục, quản lý phát triển nhân lực trong giáo dục, quản lý hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục, những vấn đề cơ bản về hoạt động quản lý và sự vận dụng vào quản lý giáo...

   170 p iemh 21/03/2019 5 0

 • Ebook Giáo dục đại học - Phương pháp dạy và học: Phần 1

  Ebook Giáo dục đại học - Phương pháp dạy và học: Phần 1

  Ebook Giáo dục đại học - Phương pháp dạy và học: Phần 1 trình bày các nội dung về nội hàm chất lượng đào tạo đại học: Cơ sở khoa học của việc đổi mới giáo dục đại học, dạy cách học - một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, năm nguyên tắc chính để học tốt đại học, tổng quan về phương pháp dạy học đại học,...

   87 p iemh 21/03/2019 2 0

 • Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 1

  Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 1

  Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 1 sẽ mang đến các vấn đề chung về triết học giáo dục, lịch sử phát triển các tư tưởng về triết học giáo dục của các nước, mục đích của giáo dục, đối tượng giáo dục học, tính chất và nguyên tắc giáo dục, các mô hình giáo dục, vận dụng phương pháp tiếp cận giá trị,.. Để nắm...

   136 p iemh 21/03/2019 2 0

 • Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 2

  Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 2

  Ebook Giáo dục hiện đại (những nội dung cơ bản): Phần 2 tiếp tục trình bày những vấn đề về dạy học, cơ sở phương pháp luận nghiên cứu lý luận dạy học, bản chất của quá trình dạy học, tính quy luật của quá trình dạy học - giáo dục, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, các phương tiện dạy học, tổ chức quá trình dạy học, tích cực...

   260 p iemh 21/03/2019 2 0

 • Ebook Một số vấn đề lí luận giáo dục chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lí luận giáo dục chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề lí luận giáo dục chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - cơ sở của giáo dục chuyên nghiệp, bản chất và những nhiệm vụ cơ bản của giáo dục kỹ thuật tổng hợp, những chỉ báo về sự hòa nhập vào đại học, những hệ yếu tố của vấn đề...

   187 p iemh 21/03/2019 4 0

 • Ebook Một số vấn đề lí luận giáo dục chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lí luận giáo dục chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề lí luận giáo dục chuyên nghiệp và đổi mới phương pháp dạy - học: Phần 2 tiếp tục trình bày về việc đổi mới phương pháp dạy - học ở đại học và cao đẳng, mô hình dạy - học tích cực lấy người học làm trọng tâm, dạy cách học - học cách học, chu trình tự học của trò, cách tiếp cận và quan niệm về học, ứng dụng...

   126 p iemh 21/03/2019 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics