• Giải quyết khiếu nại của sinh viên về việc giảng viên đánh giá điểm môn học

  Giải quyết khiếu nại của sinh viên về việc giảng viên đánh giá điểm môn học

  Để đánh giá hoạt động tham gia, tiểu luận cuối khóa trình bày những hiểu biết tiếp thu được trong khóa học. Tiểu luận trình bày giải quyết tình huống liên quan đến hoạt động thanh tra, giải quyết khiểu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng. Để nắm rõ chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p iemh 22/12/2017 145 3

 • Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

  Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

  Bồi dưỡng thường xuyên phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo. Tạp chí có kết cấu gồm các mục: giáo dục Đại học, nghiên cứu trao đổi, thực tiễn kinh nghiệm, thông tin - tư liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p iemh 14/12/2017 109 4

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp đổi mới phương pháp dạy học tại các trường trung học phổ thông quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp đổi mới phương pháp dạy học tại các trường trung học phổ thông quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

  Cấu trúc luận văn gồm 3 chương. Chương 1 trình bày về cơ sở lý luận về việc đổi mới phương pháp dạy học tại các trường trung học phổ thông Quận 1, TP.HCM. Chương 2 nêu thực trạng đổi mới phương pháp dạy học tại các trường THPT Quận 1, TP.HCM. Chương 3 đề xuất các guyên tắc và biện pháp đổi mới phương pháp dạy học tại các trường trung...

   143 p iemh 14/12/2017 114 9

 • Writing B1&B2

  Writing B1&B2

  Tài liệu Writing B1&B2 bao gồm các câu hỏi sẽ giúp người học định hướng các chủ đề chính chuẩn bị thật tốt cho kì thi chứng chỉ sắp đến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   3 p iemh 14/12/2017 138 8

 • Keys

  Keys

  Tài liệu bao gồm các câu hỏi theo từng dạng sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi tiếng Anh sắp đến. Chúc các bạn thi tốt.

   1 p iemh 14/12/2017 119 3

 • Luyện thi Tiếng Anh: Môn Reading & Writing B1 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam)

  Luyện thi Tiếng Anh: Môn Reading & Writing B1 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam)

  Tài liệu Luyện thi Tiếng Anh: Môn Reading & Writing B1 (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam) bao gồm các câu hỏi theo từng dạng sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi tiếng Anh trình độ B1 phần Reading & Writing. Chúc các bạn thi tốt.

   188 p iemh 14/12/2017 113 11

 • Luyện thi Tiếng Anh: Môn Reading & Writing B1

  Luyện thi Tiếng Anh: Môn Reading & Writing B1

  Tài liệu bao gồm các câu hỏi theo từng dạng sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi tiếng Anh trình độ B1 phần Reading & Writing. Chúc các bạn học tốt.

   205 p iemh 14/12/2017 137 8

 • Luyện thi Tiếng Anh: Môn Listening (đánh giá năng lực tiếng Anh VSTEP trình độ B1)

  Luyện thi Tiếng Anh: Môn Listening (đánh giá năng lực tiếng Anh VSTEP trình độ B1)

  Tài liệu bao gồm các câu hỏi theo từng dạng sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi tiếng Anh trình độ B1 phần Listening. Chúc các bạn học tốt.

   42 p iemh 14/12/2017 105 6

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 2 - Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

  Tâm lý học đại cương: Phần 2 trình bày nội dung phần nhận thức, sự học; nhân cách và sự hình thành nhân cách. Trong phần nhận thức và sự học trình bày các vấn đề như cảm giác và tri giác; tư duy và tưởng tượng; trí nhớ và nhận thức... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung phần 2 của giáo trình.

   138 p iemh 12/10/2017 116 3

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

  Giáo trình Tâm lý học đại cương: Phần 1 - Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

  Giáo trình "Tâm lý học đại cương" - Phần 1 trình bày những vấn đề chung của Tâm lý học. Nội dung phần này gồm các vấn đề như: Tâm lý học là một khoa học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người; sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   71 p iemh 12/10/2017 119 2

 • Ebook Tâm lý học đại cương - Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm

  Ebook Tâm lý học đại cương - Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm

  Với phương pháp trình bày ngắn gọn, bám sát yêu cầu cà cấu trúc của môn học Tâm lý học, cuốn sách "Tâm lý học đại cương - Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm" hệ thống hóa các kiến thức và khái quát những nội dung cơ bản, những câu hỏi bài tập trắc nghiệm, tự luận, tình huống về tâm lý học. Mời các...

   149 p iemh 12/10/2017 102 1

 • Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

  Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm

  Giáo trình được biên soạn theo hướng tinh lọc những kiến thức cơ bản và thiết thực giúp người học có những hiểu biết khá sâu sắc về tâm lý lứa tuổi cũng như những cơ sở tâm lý của dạy học và giáo dục, từ đó có thể rút ra các kết luận sự phạm cần thiết cho công tác tương lai.

   133 p iemh 11/10/2017 117 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics