• Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức

  Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức

  Bài giảng 'Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức' cung cấp những kiến thức, các định nghĩa; các phép toán trên ma trận; phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận (Gauss – Jordan); ma trận bậc thang; dạng tam giác.

   88 p iemh 26/05/2021 34 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2: Vitamin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2: Vitamin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2 Vitamin cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát hiện ra vitamin; Khái niệm chung về vitamin; Phân loại theo tính hòa tan; Vai trò chung, Cấu tạo và chức năng Vitamin.

   19 p iemh 27/10/2021 30 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1: Protein

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1: Protein

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1 Protein cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương, cấu tạo của protein, các tính chất của protein, phân loại protein. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p iemh 27/10/2021 29 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương mở đầu

  Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương mở đầu

  Bài giảng Hóa sinh đại cương Chương mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử hình thành môn học; Nội dung của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p iemh 27/10/2021 28 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6: Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6: Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6 Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về carbohydrate, các monosaccharide, các oligosaccharide phổ biến, polysaccharide thuần, polysaccharide tạp.

   80 p iemh 27/10/2021 27 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 8: Trao đổi chất và năng lượng

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 8: Trao đổi chất và năng lượng

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 8 Trao đổi chất và năng lượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm trao đổi chất; Đồng hóa và dị hóa; Năng lượng tự do; Adenosine triphosphate (ATP); Quá trình vận chuyển điện tử; Cơ chế tổng hợp ATP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p iemh 27/10/2021 27 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4: Nucleic acid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4: Nucleic acid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4 Nucleic acid cung cấp cho người học những kiến thức như: Thành phần hóa học của nucleic acid, cấu tạo của nucleic acid, sinh tổng hợp nucleic acid, phân giải các nucleic acid. Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p iemh 27/10/2021 26 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3: Enzyme

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3: Enzyme

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3 Enzyme cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về hiện tượng xúc tác; Enzyme là chất xúc tác sinh học; Đơn vị hoạt lực của enzyme; Phần lớn các enzyme có bản chất là protein; Trung tâm hoạt động của enzyme;...

   80 p iemh 27/10/2021 24 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5: Chuyển hóa protein và acid amin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5: Chuyển hóa protein và acid amin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5 Chuyển hóa protein và acid amin cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhu cầu năng lượng trong quá trình tổng hợp protein; Một số kháng sinh và độc tố ức chế quá trình sinh tổng hợp protein; Operon cảm ứng mã hóa cho các enzyme dị hóa.

   55 p iemh 27/10/2021 24 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7: Lipid và chuyển hóa lipid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7: Lipid và chuyển hóa lipid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7 Lipid và chuyển hóa lipid cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về lipid, cấu tạo và tính chất, sự phân giải lipid, tổng hợp lipid. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p iemh 27/10/2021 24 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Tập bài giảng gồm 9 chương được chia thành 2 phần Điện từ học và Quang học. Phần Điện từ học gồm các chương: Trường tĩnh điện; Vật dẫn; Từ trường không đổi; Hiện tượng cảm ứng điện từ; Trường điện từ. Phần Quang học gồm các chương: Cơ sở của quang hình học và các đại lượng trắc quang; Giao thoa ánh sáng; Nhiễu xạ ánh sáng; Quang...

   258 p iemh 27/10/2021 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics