• Giáo trình Hóa học: Phần 2

  Giáo trình Hóa học: Phần 2

  Tiếp phần 1, Giáo trình Hóa học: Phần 2 Cơ sở hóa học ứng dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn điện hóa học - ứng dụng của điện phân (mạ điện); Một số phương pháp bảo vệ vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p iemh 25/02/2022 29 0

 • Giáo trình Hóa học: Phần 1

  Giáo trình Hóa học: Phần 1

  Giáo trình Hóa học: Phần 1 Cơ sở lý thuyết về quá trình hóa học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhiệt động học của các quá trình hóa học; Tốc độ của các quá trình hóa học; Điện hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p iemh 25/02/2022 32 0

 • Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học: Phần 1

  Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa hóa học và cấu tạo phân tử, nhiệt hóa học, cân bằng hóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p iemh 21/01/2022 43 0

 • Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học: Phần 2

  Ebook Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bài tập cơ sở lý thuyết hóa học sẽ tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức: Dung dịch, dung dịch chất điện ly, động hóa học, các quá trình điện hóa, hiện tượng bề mặt - Dung dịch keo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p iemh 21/01/2022 42 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6: Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6: Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 6 Carbohydrate và chuyển hóa carbohydrate cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về carbohydrate, các monosaccharide, các oligosaccharide phổ biến, polysaccharide thuần, polysaccharide tạp.

   80 p iemh 27/10/2021 51 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7: Lipid và chuyển hóa lipid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7: Lipid và chuyển hóa lipid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 7 Lipid và chuyển hóa lipid cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về lipid, cấu tạo và tính chất, sự phân giải lipid, tổng hợp lipid. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p iemh 27/10/2021 50 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5: Chuyển hóa protein và acid amin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5: Chuyển hóa protein và acid amin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5 Chuyển hóa protein và acid amin cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhu cầu năng lượng trong quá trình tổng hợp protein; Một số kháng sinh và độc tố ức chế quá trình sinh tổng hợp protein; Operon cảm ứng mã hóa cho các enzyme dị hóa.

   55 p iemh 27/10/2021 52 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3: Enzyme

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3: Enzyme

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 3 Enzyme cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về hiện tượng xúc tác; Enzyme là chất xúc tác sinh học; Đơn vị hoạt lực của enzyme; Phần lớn các enzyme có bản chất là protein; Trung tâm hoạt động của enzyme;...

   80 p iemh 27/10/2021 52 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương mở đầu

  Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương mở đầu

  Bài giảng Hóa sinh đại cương Chương mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử hình thành môn học; Nội dung của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p iemh 27/10/2021 56 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4: Nucleic acid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4: Nucleic acid

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4 Nucleic acid cung cấp cho người học những kiến thức như: Thành phần hóa học của nucleic acid, cấu tạo của nucleic acid, sinh tổng hợp nucleic acid, phân giải các nucleic acid. Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p iemh 27/10/2021 51 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1: Protein

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1: Protein

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1 Protein cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương, cấu tạo của protein, các tính chất của protein, phân loại protein. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p iemh 27/10/2021 54 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2: Vitamin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2: Vitamin

  Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 2 Vitamin cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát hiện ra vitamin; Khái niệm chung về vitamin; Phân loại theo tính hòa tan; Vai trò chung, Cấu tạo và chức năng Vitamin.

   19 p iemh 27/10/2021 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics