Ebook Tuyển tập các chuyên đề luyện thi đại học môn toán đại số sơ cấp: Phần 1 - Trần Phương

Phần 1 “Ebook Tuyển tập các chuyên đề luyện thi đại học môn toán đại số sơ cấp” của tác giả Trần Phương có nội dung gồm 4 phần: Phương trình, bất phương trình và hệ bậc nhất; Phương trình, bất phương trình và hệ bậc hai; Phương trình, bất phương trình và hệ bậc cao; Phương trình, bất phương trình và hệ chứa trị tuyệt đối… Mời các bạn tham khảo!