• Bài giảng Giải tích: Chương 2 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 2 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 2: Hàm liên tục" cung cấp cho người học các khái niệm về hàm liên tục, tính chất của hàm liên tục. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Toán và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   4 p iemh 26/05/2020 11 0

 • Bài giảng Giải tích: Chương 1 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 1 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 1: Giới hạn" do Phan Trung Hiếu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, phương pháp tính giới hạn của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p iemh 26/05/2020 14 0

 • Bài giảng Giải tích: Chương 5 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 5 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 5: Ứng dụng của tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Mức biến thiên, tính diện tích hình phẳng, tính thể tích vật thể, tính độ dài của cung, tính diện tích mặt tròn xoay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p iemh 26/05/2020 15 0

 • Bài giảng Giải tích: Chương 3 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 3 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 3: Hàm khả vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm khả vi, định lý giá trị trung bình, đạo hàm cấp cao, công thức Taylor, ứng dụng hàm khả vi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p iemh 26/05/2020 15 0

 • Bài giảng Giải tích: Chương 6 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 6 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 6: Tích phân suy rộng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại tích phân suy rộng, khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng. Cuối bài giảng có thêm phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   6 p iemh 26/05/2020 13 0

 • Bài giảng Giải tích: Chương 4 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 4 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 4: Tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên hàm, tích phân xác định, các phương pháp tính tích phân. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Toán và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   11 p iemh 26/05/2020 14 0

 • Bài giảng Giải tích: Chương 7 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 7 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 7: Lý thuyết chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Các định nghĩa, các mệnh đề, chuỗi số dương, các tiêu chuẩn so sánh, tiêu chuẩn tỷ số D’Alembert, chuỗi đan dấu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p iemh 26/05/2020 14 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 3: Một số quy luật phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối nhị thức, phân phối siêu bội H, liên hệ giữa B(n,p) và H(N,M A,n), phân phối Poisson P,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p iemh 27/04/2020 56 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, biến ngẫu nhiên rời rạc, biến ngẫu nhiên liên tục, hàm phân phối (tích lũy), các tham số đặc trưng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p iemh 27/04/2020 45 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 1: Đại cương về xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Bổ túc về tập hợp và giải tích tổ hợp, hiện tượng ngẫu nhiên, phép toán trên các biến cố, quan hệ giữa các biến cố,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p iemh 27/04/2020 24 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 4: Lý thuyết mẫu và ước lượng tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng thể và mẫu, các đặc trưng của tổng thể, các đặc trưng của mẫu, lý thuyết ước lượng, ước lượng điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo

   29 p iemh 27/04/2020 22 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 3: Các quy luật phân phối xác suất thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, đại lượng ngầu nhiên liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p iemh 27/04/2020 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics