Bài giảng Toán 1: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Toán 1 Chương 4 Phép tính tích phân hàm một biến trình bày nội dung về: Bài toán diện tích; Định nghĩa tích phân; Các tính chất cơ bản của tích phân; Nguyên hàm; Phương pháp biến đổi; Tích phân từng phần; Tích phân suy rộng; Các tiêu chuẩn hội tụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.