Bài giảng Toán 1: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Toán 1 Chương 1 Số phức và ma trận trình bày nội dung về Số phức: Đại số của số phức; Lượng giác của số phức; Căn của số phức cùng với các dạng ma trận Toán học,... Mời các bạn cùng tham khảo.