• Sổ tay công thức toán - vật lí - hóa học: Phần 1

  Sổ tay công thức toán - vật lí - hóa học: Phần 1

  Sổ tay công thức toán - vật lí - hóa học: Phần 1 sẽ tập hợp tất cả công thức toán học và vật lí như: Công thức bất phương trình bậc 2, hệ phương trình, đạo hàm, hàm số mũ, hàm số logarit, động lực học chất điểm, định luật bảo toàn, cơ học chất lưu, nhiệt động lực học,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   144 p iemh 25/02/2019 58 1

 • Ebook 450 bài tập trắc nghiệm hình học: Phần 2

  Ebook 450 bài tập trắc nghiệm hình học: Phần 2

  Ebook 450 bài tập trắc nghiệm hình học: Phần 2 trình bày các bài giải và đáp án xoay quanh các chủ đề sau: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, bài toán Elip, bài toán Hyperbol, bài toán Parabol, vectơ trong không gian, phương pháp tọa độ trong không gian,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p iemh 25/02/2019 56 1

 • Sổ tay công thức toán - vật lí - hóa học: Phần 2

  Sổ tay công thức toán - vật lí - hóa học: Phần 2

  Sổ tay công thức toán - vật lí - hóa học: Phần 2 tập hợp tất cả công thức hóa học như: Công thức về nguyên tử, liên kết hóa học, phản ứng oxi hóa - khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, đại cương về hóa học hữu cơ, kim loại kiềm, phân biệt một số chất vô cơ và một số phương pháp giải nhanh bài thi trắc nghiệm. Mời các bạn cùng...

   151 p iemh 25/02/2019 56 1

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 2 trình bày về "Các nguyên tố phân nhóm IA". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lý tính, hóa tính, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, các oxit, peoxit, supeoxit, hydroxit,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p iemh 25/02/2019 49 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 10 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 10 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 10 giúp người học hiểu về "Các nguyên tố phân nhóm VIIIB". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Đơn chất Fe, Co, Ni, hợp chất Fe, Co, Ni. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   16 p iemh 25/02/2019 45 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm nguyên tử hydro, tính chất, điều chế - ứng dụng đơn chất, hợp chất hydrua H2, hợp chất hydrua H+,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p iemh 25/02/2019 44 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các đơn chất, các hợp chất có số oxh+3, hợp kim Al, vật liệu gốm hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p iemh 25/02/2019 50 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Các nguyên tố phân nhóm IIA". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lý tính, hóa tính, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, các oxit, peoxit, hydroxit, các carbua và muối,...

   17 p iemh 25/02/2019 45 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 5 trình bày các nội dung sau: đơn chất, hợp chất có số oxh (+4), hợp chất có số oxh (+2), (+4), vật liệu silicat. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   27 p iemh 25/02/2019 49 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 8 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 8 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn chất, hợp chất của nguyên tố phân nhóm VIIA, các hợp chất X (-1), các hợp chất có số oxi hóa dương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p iemh 25/02/2019 46 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 9 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 9 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 9 trình bày về "Các nguyên tố chuyển tiếp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đặc điểm các nguyên tố chuyển tiếp, khái niệm chung phức chất, lý thuyết tạo phức,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p iemh 25/02/2019 47 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 7 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 7 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 7 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, của Oxi, lưu huỳnh,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p iemh 25/02/2019 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics