Ebook Toán rời rạc (In lần thứ sáu): Phần 2

Ebook "Toán rời rạc (In lần thứ sáu): Phần 2 – Nguyễn Đức Nghĩa" nối tiếp phần 1 trang bị cho người học kiến thức về lý thuyết đồ thị và hàm đại số lôgic bao gồm các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị; biểu diễn đồ thị trên máy tính; các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và ứng dụng; đồ thị Euler và đồ thị Hamilton; cây và cây khung của đồ thị; bài toán đường đi ngắn nhất; bài toán luồng cực đại trong mạng; dạng tuyển chuẩn tắc của hàm đại số logic; thuật toán tìm dạng tuyển tắc tối thiểu.