Ebook Bác của chúng ta: Phần 2

Tiếp nối phần 1, xin mời các bạn tiếp tục tìm hiểu phần 2 với 2 nội dung của 2 chương cuối: Ngày bác trở về tổ quốc và Bác Hồ với phong trào phụ nữ. Mời các bạn cùng đọc và cùng tìm hiểu về bác qua lăng kính của nhà văn Bích Thuận.