Ebook Bác của chúng ta: Phần 1

Ebook Bác của chúng ta do nhà văn Bích Thuận (trưởng trạm cứu thương liên khu một trong Đoàn quân quyết tử 1946) cho ra mắt cuốn sách có nội dung chia thành 4 chương. Phần 1 trình bày: Được gặp Bác Hồ trên chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ trên đường cứu nước qua ngòi bút của tác giả bích thuận sẽ giúp bạn phần nào hiểu và như được gặp bác trong chính thời điểm ấy, niềm hãnh diện sung sướng và lấy làm vinh hạnh khi được gặp bác - vị anh hùng vĩ đại, danh nhân văn hóa Đất việt.