Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Bài giảng 'Toán cao cấp A1 – Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính' trình bày hệ phương trình tổng quát, định lý Crocneker – capelli, phương pháp giải hệ phương trình tổng quát; hệ phương trình thuần nhất.