Bài giảng Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức

Bài giảng 'Toán cao cấp A1 – Chương 1: Ma trận – Định thức' cung cấp những kiến thức, các định nghĩa; các phép toán trên ma trận; phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận (Gauss – Jordan); ma trận bậc thang; dạng tam giác.