Bài giảng Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân - Đậu Thế Phiệt

Bài giảng "Phương pháp tính: Đạo hàm và tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính gần đúng của đạo hàm, tính gần đúng của tích phân xác định, công thức hình thang, công thức hình thang mở rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.