Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học: Học phần 4 - NXB. Hà Nội

Phần 4: Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học do NXB Hà Nội ấn hành trình bày về nghiệp vụ quản lý trường tiểu học. Theo đó, nội dung của phần 4 là sự kế thừa và tiếp nối nội dung phần 3 gồm 12 bài từ bài 13 đến bài 24. Giáo trình tập trung giới thiệu đến người học các kiến thức về: quản lý hoạt động dạy và học ở trường tiểu học, quản lý hoạt động lên lớp ở trường tiểu học, công tác thông tin quản lý trường Tiểu học, công tác kế hoạch ở trường tiểu học,... Mời các bạn cùng tham khảo.