Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2020

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2020 trình bày các nội dung chính sau: Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; Luật Hồi tỵ triều Nguyễn và những giá trị tham khảo trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; Thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.