Phân lập và đọc trình tự gen rpoB loài Ba kích (Morinda officinalis) tại Thanh Hóa

Baì viết đề cập đến kết quả phân lập và đọc trình tự gen rpoB của 2 mẫu Ba kích thu tại Bến En và Pù Luông, Thanh Hóa. Kích thước gen rpoB thu được là 509 nucleotid và có sự tương đồng là 99% so với trình tự gen rpoB đã công bố trên ngân hàng gen mã số KR689730 của loài Morinda officinalis.