Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Bài viết trình bày thực trạng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay; Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay.