Hoàn thiện quy trình sản xuất enzyme Taq DNA polymerase ở quy mô phòng thí nghiệm

Enzyme chịu nhiệt Thermus aquaticus DNA polymerase (Taq pol) là một thành phần quan trọng trong phản ứng khuếch đại gen (PCR). Trong nghiên cứu này, plasmid pAKTaq chứa gen mã hóa Taq pol được biến nạp thành công vào vi khuẩn E. coli BL21.