Giáo trình Pháp tổ chức công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

'Giáo trình Pháp tổ chức công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp' được biên soạn với các nội dung lý luận chung về tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; một số hoạt động nghiệp vụ của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và sao nhi đồng; một số vấn đề chung về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học...