Ebook Tổng hợp cụm động từ tiếng Anh: Phần 1

Ebook Tổng hợp cụm động từ tiếng anh cung cấp phương pháp học cụm động từ tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Với gần 1000 cụm động từ với lượng bài tập thực hành lớn sẽ làm thỏa mãn nhu cầu của người học cũng như trang bị cho người học hệ thống kiến thức khổng lồ về cụm động từ tiếng Anh giúp người đọc tự tin sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, trong công việc và trong các kỳ thi. Phần 1 của ebook giới thiệu các cụm động từ như: account, back, blow, build, call, check, cry, draw, give, hang, hold,...Mời các bạn cùng tham khảo!