Ebook Tổ hợp câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Tổ hợp câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí (Tập 1)" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm về: Động lực học vật rắn, dao động cơ, sóng cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.