Ebook Rèn luyện kỹ năng làm bài đọc hiểu môn Tiếng Anh

Ebook Rèn Rèn luyện kỹ năng làm bài đọc hiểu môn Tiếng Anh của Cô Mai Phương gồm nhiều bài rèn luyện các kỹ năng giúp bạn nâng cao kỹ năng đọc hiểu. Một trong những yếu tố giúp bạn làm bài thành công môn Tiếng Anh là sự phân chia thời gian hợp lý. Trong cuốn sách luyện thi THPT Quốc Gia tiếng Anh "Rèn luyện kỹ năng làm bài đọc hiểu môn Tiếng Anh" với 2 phần chính là kỹ năng đọc hiểu và phần luyện tập.