Ebook Dinh dưỡng và sự phát triển trẻ thơ: Phần 2

Ebook Dinh dưỡng và sự phát triển trẻ thơ - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Cách phòng, tránh một số bệnh liên quan với dinh dưỡng trẻ em; giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe; chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; mô hình phòng chống suy dinh dưỡng bậc mầm non; một số chủ trương của vụ giáo dục mầm non về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo.