Ebook Công phá bài luận và ngữ pháp THPT Quốc gia tiếng Anh

Ebook "Công phá bài luận và ngữ pháp THPT Quốc gia tiếng Anh" do tác giả Hoàng Đào biên soạn gồm 3 phần: Phần 1 - Lý thuyết cần biết khi viết một đoạn văn bằng tiếng Anh, phần 2 - 10 bài văn mẫu được phân tích chi tiết từ ý tưởng đến tư duy, phần 3 - 20 đề thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.