Ebook Chúng tôi tập viết tiếng Việt: Phần 2 - NXB Thanh niên

Sau đây là nội dung phần 2 cuốn sách. Ebook tập hợp các chương bản thảo cùng các bài viết của Nguyễn Hiến Lê và Nguyễn Quang Thắng, sắp xếp thành một chuyên đề có hệ thống. Mong ước của ebook là làm cho tiếng Việt được trong sáng và thuần khiết, vừa giữ bản sắc riêng vừa hòa nhập với trào lưu ngôn ngữ hiện đại.