Đánh giá khả năng hấp phụ ammonia lên đất xám được bổ sung than sinh học có nguồn gốc từ rơm rạ

Nghiên cứu khảo sát đặc tính của than sinh học có nguồn gốc từ rơm rạ được chế tạo ở các nhiệt độ khác nhau và khả năng hấp phụ đạm amoni của đất xám (Củ Chi, TP. HCM) được bổ sung than.