Đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo Đại học

Bài viết giới thiệu về hệ thống đào tạo giáo dục Đại học, giáo dục Đại học trong chiến lược đầu tư phát triển kinh tế, quyền tự trị Đại học và vai trò chính quyền, ảnh hưởng của giáo dục Đại học đại trà, hạn chế của kinh phí nhà nước, phương pháp đánh giá năng suất và hiệu quả đào tạo của các đại học Âu Mỹ. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.