Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cán bộ quản lí và giáo viên mầm non năm học 2019 - 2020

Bài viết này nêu lên chất lượng học tập của trẻ làm nên giá trị của nhà trường. Trình độ chuyên môn của giáo viên có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng học của trẻ. Vì thế, bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề của giáo viên là một yêu cầu sống còn của các nhà trường và cơ sở giáo dục mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!