Bài giảng Xác suất thống kê: Ôn tập phần thống kê - ThS. Phạm Trí Cao (2019)

Bài giảng Xác suất thống kê: Ôn tập phần thống kê do ThS. Phạm Trí Cao biên soạn sẽ củng cố những kiến thức cơ bản của phần thống kê. Bài giảng cũng cung cấp một số bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.