Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 7: Hệ thống vào ra

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 7: Hệ thống vào ra trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống vào ra, các phương pháp điều khiển vào ra, nối ghép với thiết bị ngoại vi, các cổng vào ra thông dụng trên PC. Mời các bạn cùng tham khảo.