Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 6: Bộ nhớ máy tính

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 6: Bộ nhớ máy tính trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan hệ thống nhớ, bộ nhớ bán dẫn, bộ nhớ chính, bộ nhớ cache, bộ nhớ ngoài, bộ nhớ ảo, bộ nhớ trên máy tính cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.