Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 4: Hệ thống máy tính

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ - Chương 4: Hệ thống máy tính trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc và hoạt động cơ bản của máy tính, bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ máy tính, hệ thống vào ra, giới thiệu hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.