Bài giảng Đạo đức và phương pháp giảng dạy đạo đức ở tiểu học - ĐH Phạm Văn Đồng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và trách nhiệm đạo đức học MacLenin, quan điểm của đạo đức học Mac-Lenin về những vấn đề cơ bản của đạo đức, một số nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức cộng sản chủ nghĩa,..... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.