Bài giảng Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác tư tưởng

Bài giảng gồm có những nội dung chính: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, đặc điểm công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở Đảng, nguyên tắc công tác tư tưởng của các tổ chức cơ sở Đảng và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.