Xây dựng phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng trường Tiểu học

Nội dung tiểu luận của Trần Thị Kim Thoa trình bày thực trạng về phong cách lãnh đạo của hiệu trưởng trường Tiểu học "B" Hòa An huyện Chợ Mới tỉnh An Giang và kế hoạch hành động để đổi mới phong cách lãnh đạo, tiến tới phong cách lãnh đạo tối ưu: phong cách lãnh đạo dân chủ phù hợp với môi trường lãnh đạo.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.