Tạp chí Cộng sản Số 22 (8-2002)

Tạp chí Cộng sản Số 22 (8-2002) trình bày các nội dung chính sau: Chào mừng kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI, kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng và Tạp chí Cộng sản ra số đầu,... Mời quý độc giả tham khảo.