Giải quyết tinh giản biên chế giáo viên theo nghị định 108/2014/NĐ-CP

Nội dung bài tiểu luận của Phạm Việt Thắng trình bày về mục tiêu xử lý, phân tích tình huống và đề xuất những phương án giải quyết trong việc xử lý các tình huống cố tình gây khó khăn trong công tác tinh giản biên chế tại Phòng giáo dục và đào tạo huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.