• Ebook Hỏi - Đáp môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin: Phần 2

  Ebook Hỏi - Đáp môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi và đáp về học thuyết kinh tế của chủ nghĩa mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   187 p iemh 27/09/2017 313 3

 • Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

  Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc giai cấp, đấu tranh giai cấp là tất yếu trong xã hội có giai cấp; lực lượng và tiến trình đấu tranh giai cấp trong xã hội. Bài viết nghiên cứu và chỉ ra một số ý nghĩa có tính phương pháp luận trong việc giải quyết vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay.

   4 p iemh 25/11/2019 278 3

 • Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

  Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

  Phân tầng trong giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay thể hiện ở phân hóa về thu nhập (giữa các ngành nghề, các vùng miền, các thành phần kinh tế) và phân hóa về trình độ học vấn, nghề nghiệp. Phân tầng trong giai cấp công nhân làm giảm nhịp độ phát triển chung của giai cấp công nhân, làm giảm tính thống nhất và đoàn kết, làm gia tăng sự thờ ơ...

   10 p iemh 25/11/2019 199 3

 • Học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh

  Học tập và làm theo phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh

  Trong bài viết này, tác giả trình bày về cơ bản nội dung phong cách làm việc dân chủ của Hồ Chí Minh, từ đó làm bật lên ý nghĩa thiết thực của nó trong việc xây dựng, đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ viên chức hiện nay, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo.

   5 p iemh 22/04/2019 133 3

 • Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rõ trong việc giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

   14 p iemh 26/09/2019 152 3

 • Bài giảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội

  Bài giảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội

  Bài giảng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội được thực hiện nhằm giúp cho người học hiểu được khái niệm về Đảng, về cương lĩnh và nội dung đặc điểm của cương lĩnh, những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

   32 p iemh 21/03/2019 248 3

 • Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930) - NXB Chính trị Quốc gia: Phần 1

  Ebook Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930) - NXB Chính trị Quốc gia: Phần 1

  Nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc một tài liệu tham khảo về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 -1930) do PGS.TS. Phạm Xuân Mỹ - giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính...

   115 p iemh 25/05/2019 274 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và giá trị luận đối với giáo dục nước ta hiện nay

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và giá trị luận đối với giáo dục nước ta hiện nay

  Giáo dục Việt nam đã gặt hái được những giá trị trân trọng trong mắt bè bạn nhưng vẫn còn nhiều hạt sạn là ảnh hưởng đến sự phát triển. Những hạt sạn đó không phải từ trên trời rơi xuống mà là hậu quả được xác lập phần lớn từ những nhân tố chủ quan. Vì vậy khắc phục, hạn chế những tác hại của nhân tố chủ quan là công việc...

   11 p iemh 29/06/2021 49 3

 • Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay (1930-2018) là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất mọi sức mạnh của dân tộc Việt Nam, là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

   10 p iemh 25/11/2019 246 3

 • Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên các trường đại học hiện nay

  Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên các trường đại học hiện nay

  Giáo dục ý thức chính trị (YTCT) cho sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các trường đại học, nhằm góp phần tạo ra một lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình hiện nay, cần phân tích, đánh giá đúng thực trạng YTCT của sinh viên cũng như hoạt động...

   6 p iemh 29/06/2021 41 3

 • Ebook Hồ Chí Minh - một người châu Á của mọi thời đại: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh - một người châu Á của mọi thời đại: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Cuốn sách "Hồ Chí Minh - một người châu Á của mọi thời đại" tuyển chọn một số bài nói và viết trong vô vàn bài nói và viết của lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các nhà chính trị - xã hội, các xã luận đăng tải trên báo, tạp chí của các nước, hồi ký, hồi ức của bạn bè trên thế giới, những người đã có may mắn được sống,...

   291 p iemh 27/09/2017 273 3

 • Về nguyên tắc tập trung dân chủ

  Về nguyên tắc tập trung dân chủ

  Bài viết phân tích, làm rõ nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Đảng và Nhà nước ta, chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện nguyên tắc này ở nước ta thời gian qua, từ đó đề xuất một số biện pháp tăng cường việc thực hiện nguyên tắc trên ở nước ta hiện nay.

   8 p iemh 27/01/2021 69 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Thống Kê

website statistics